Recenze hodinek Instinct 2X Solar: Srovnání s Fénix 7X, fitness metriky, tréninky a aktivity (2.)

10.6.2023
Pokud jde o funkce a fitness metriky, jsou hodinky Instinct 2X hodně podobné Fénixům. Některé funkce ale chybí úplně, jiné jsou zase trochu omezené. To aby Garmin mohl zdůvodnit, proč jsou Fénixy dvakrát dražší
Pět datových polí

Maximem hodinek Instinct 2X je zobrazení pěti datových polí


Hodinky Instinct 2X Solar se budou hodit všem, co potřebují především solidní výdrž a pořádnou odolnost. Dokážu si je představit v náročném pracovním prostředí nebo třeba jako doplněk pro horolezce. A všem těm se bude hodit jednak dobře čitelný displej ve venkovních podmínkách či luneta z odolného materiálu. Ale také řada fitness metrik a tréninkových možností. 

Nepřehledněte další části recenze:


Co chybí oproti Fénixům

Na malém displeji s nízkým rozlišením se dá logicky zobrazit také méně dat. To poznáte už na ciferníku, které jsou datově omezené. A moje oblíbené ručičkové ciferníky zde vypadají fakt podivně, takže jsem skončil u digitálního, který ale povaze hodinek stejně vyhovuje více. Líbí se mi tepovka na kulatém displeji, je krásně vidět a nestane se, že by jej ručičky zakryly, jako se mi to stává na běžných hodinkách.

Ve výpisu doplňků mě moc nepotěšilo, že není možno uspořádat jednotlivé položky do složek. Na Fénix 6X mám aspoň doplňky Můj den a Moje zdraví, které pořádku trochu pomohou, na Epixech a FR 965 pak jsou zase přítomny zmíněné složky, takže na hlavní stránce mám nějakých osm složek/položek. Na Instinctech je vše v hlavním seznamu a když se chci někam dostat, znamená to hodně listování.

Nepřehlédněte: Podrobný návod: Složky pomohou uklidit a zpřehlednit nepořádek v doplňcích

Řada doplňků má pak buď grafická omezení, nebo chybějící funkce a grafy. Například u kalendáře je možno zobrazit jen aktuální den, případně zítřek (doporučené tréninky nechybí), východ a západ slunce je čistě textový, stres zobrazuje data za poslední tři hodiny a chybí týdenní graf, u spánku či VST to samé - bez týdenního grafu, jen základní přehled. U VST dokonce chybí i graf poslední noci - je zde jen přehledová úvodní obrazovka. 

Doplněno: Garmin dalších updatech doplnil do VST i spánku další obrazovky, tažek v těchto doplňcích už nic zásadního nechybi.

Také mě překvapilo, je úplně chybí menu pro nastavení budíků, odpočtu a stopek. Pokud je chci používat, musím se je přidat do rychleho menu a spouštět odsud. Ne, že by to nějak vadilo, ale je to poněkud nezvyklé a moc tomuto kroku nerozumím. Nechybí ale Zkratky, čili různé funkce si můžete nastavit na stisk kombinace nebo podržení tlačítek. A to třeba právě ty budíky. 

Tip: Výdrž neboli Stamina: Jak dlouho ještě zvládnete běžet nebo jet na kole?

Zkusil jsem dát dohromady seznam těch zásadnější funkcí a možností (ne drobných odlišností v doplňcích či omezení daná displejem zmíněná výše), co Instinctům oproti Fénixům chybí; snad je kompletní:

 • dotykové ovládání
 • mapy a mapová navigace
 • hudba a Wi-Fi
 • ClimbPro
 • stamina
 • kalendář závodů 
 • poměr zátěže
 • skóre do kopce 
 • skóre vytrvalosti 
 • grafy v datových polích

Tip: Kompletní přehled: Všechny funkce, které hodinky Fénix 7 a Epix získaly od uvedení na trh. A že jich je...

Mimochodem, závodní kalendář dostaly Instincty 2 v betě někdy na začátku roku 2023, a to společně s ranním reportem. Následně byly tyto dvě funkce z hodinek odstraněny, aby se ranní report objevil v Instinctech 2X - ale závodní kalendář už ne... Zvláštní.

Metriky zdraví, pohybu a spánku

Za naprostou samozřejmost, které se už v recenzích obvykle nijak zvlášť nevěnuji, je sledování zdravotních statistik, které jsou z velké části odvozené od měření tepové frekvence a variability srdečního tepu (VST). Pokud nosíte hodinky neustále na ruce, můžete se dozvědět řadu zajímavých informací – ale to je prostě dnes už standard. Všechny tyto metriky se navíc sdílejí s dalšími hodinkami, pokud jich máte více, a to díky funkci Physio TrueUp. 

Tip: Physio TrueUp: Jak funguje synchronizace dat a fitness metrik mezi hodinkami a cyklonavigacemi

A co tedy všechno dokážou hodinky změřit během každodenního nošení?

 • Kroky
 • Nastoupaná patra
 • Minuty intenzivní aktivity 
 • Kalorický výdej (klidové i aktivní)
 • Doba spánku a jeho kvalita, a to včetně skóre (0-100)
 • Hladina stresu (0-100)
 • Body Battery (energie vašeho těla, 100-0)
 • Noční průběh VST (viz dále)
 • Saturace kyslíku v krvi (na vyžádání, během noci či během celého dne)

Zajímavou funkcí je Snímek zdravotního stavu, který během dvou minut, kdy jste v klidu, měří tepovku, stres, VST, okysličení krve a frekvenci dýchání. Výsledek si pak můžete poslat do mailu jako PDF. 

Tip: Snímek zdravotního stavu: Kompletní přehled vašeho zdraví (tepovka, stres, okysličení krve či VST)

 

Ranní zpráva pro lepší den

Tato funkce je celkem užitečná, sám ji používám denně - sice není tak hezká jako na displejích AMOLED, ale svou funkci plní. V podstatě jde o souhrn informací, které se vám mohou hodit pro plánování aktivit na aktuální den.

Zobrazí se záhy poté, co se probudíte, pokud si tedy tuto možnost necháte aktivní; samozřejmě report jde vypnout, stejně jako nastavit jednotlivé položky, co se budou zobrazovat. Může to být počasí, spánek, průběh VST za poslední noc (jediná možnost, jak si tento údaj na hodinkách zobrazit), připravenost k tréninku, doporučený trénink či kalendář. 

Nepřehlédněte: Ranní report ke kávě: Každodenní souhrn spánku, nočního VST, počasí či doporučeného tréninku

Noční variabilita srdečního tepu

Jednou ze zásadních kombinovaných metrik je měření VST (variability srdečního tepu) v průběhu celého spánku. Na hodinkách se tato metrika využívá pro určení dalších nových metrik Připravenosti k tréninku a upraveného Stavu tréninku. Po celou dobu spánku měří variabilitu srdečního tepu. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe – vaše tělo regeneruje. 

VST souvisí i s měřením stresu, v podstatě stresové skóre je od VST odvozeno. Pokud vaše srdce bije méně pravidelně (vyšší VST), máte nižší stresové skóre a naopak. Čím nižší VST, tím větší fyziologický stres a vaše tělo je více v napětí – připraveno k akci. A současně méně odpočaté. Nižší VST může také znamenat nastupující nebo probíhající nemoc. Naopak příliš vysoké VST může být následkem srdeční arytmie. 

Další podrobnosti:

Zatímco funkce jako taková funguje bezchybně, doplněk VST je velmi omezený. Má jenom základní obrazovku, na které vidíte pouze vaše optimum a sedmidenní průměr a slovní hodnocení VST – vyvážený, nevyvážený a nízký. A to je vše. Není tu graf poslední noci, přehled celého týdne, a dokonce ani nevíte, jakou VST jste měli poslední noc. To ukáže jen ranní report. A šlus. 

Stav tréninku 

Výše zmíněný Stav tréninku je zásadní kombinovaná metrika, díky které budete vědět, zda je váš aktuální trénink a tréninkové zatížení produktivní, neproduktivní, nadměrný apod. V nových hodinkách obecně byla tato funkce výrazně inovována, přičemž jde o výrazný posun oproti starším modelům. Zatímco dříve reflektovala pouze běh nebo cyklistiku s měřiči výkonu, nyní už ji můžete využít prakticky při jakémkoliv sportu. 

Na Stav tréninku mají vliv tyto metriky: 

 • Krátkodobá zátěž – hodnocení a číselné vyjádření
 • Zaměření zátěže – zda je vaše zátěž aerobní, anaerobní atd.
 • VO2max – číselné vyjádření a slovní hodnocení 
 • Stav VST – sedmidenní průměr
 • Regenerace – aktuální doba do ukončení regenerace 
 • Teplotní a výšková aklimatizace 

Tip: Nový Stav tréninku: Přepracovaná metrika bere v potaz více fitness ukazatelů a je výrazně použitelnější

Hodinky mají bohužel ukazatel Krátkodobé zátěže velmi omezený, je zde pouze týdenní graf jednotlivých denních součtů, ale chybí denní zisky či zaměření zátěže, stejně jako Poměr zátěže. Zkrátka opět další zbytečné omezení. Každopádně Stav tréninku je kompletně synchronizován s dalšími zařízeními, takže pokud jich máte více, uvidíte všude stejná data.

Tip: Krátkodobá a dlouhodobá zátěž: Upravená metrika nového Stavu tréninku ukazuje, jak moc makáte

Připravenost k tréninku

Stejně jako Stav tréninku i Připravenost k tréninku je kombinovaná metrika, která se zaměřuje na to, jak jste zregenerovaní – zda jste si od poslední aktivity dost odpočinuli, zda jste se dobře vyspali, jakou máte variabilitu srdečního tepu atd. Tohle všechno dohromady pak dá dohromady skóre od nuly do stovky – čím je číslo vyšší, tím lépe jste připraveni na trénink. (Ale zase to berte trochu s rezervou, je to jen číslo.)

Připravenost na trénink zahrnuje tyto dílčí metriky:

 • Spánek (kvalita spánku poslední noci) 
 • Doba regenerace 
 • Stav VST (průměrná variabilita srdečního tepu za posledních sedm dní) 
 • Krátkodobá zátěž (posledních sedm dní)
 • Historie spánku (skóre za posledních sedm dní)
 • Historie stresu (hodnoty za posledních sedm dní)

Jednotlivé položky lze rozkliknout a zjistit více informací – zobrazí se jednotlivé doplňky. Abyste měli dobré hodnocení, musíte hodnoty všech faktorů mít zhruba v poslední třetině. Oproti Fénixům chybí barvy, tak se nemůžete orientovat podle nich, ale podle pozice na grafu. Čím více vpravo, tím lépe, čím více vlevo, tím hůře. A jakmile máte dvě metriky na grafu vlevo, tj. nízké, pak už budete mít Připravenost někde kolem čísla 1. V této oblasti se pohybuji celkem často…

Podrobněji: Připravenost k tréninku: Nová metrika, která zhodnotí stav vaší regenerace

MTB dynamika

Potěšilo mě, že hodinkám nechybí MTB dynamika, když už tu není z logických důvodů (chybí mapy) funkce ClimbPro. MTB metriky se ukážou po uložení jízdy v deníku Connect a je aktivní jen tehdy, když spustíte aktivitu Horská kola. Konkrétně jde o funkce Plynulost a Obtížnost jízdy. První metrika ukazuje, jak se vám během jízdy daří udržovat stejnou rychlost. Přitom se samozřejmě zohledňují se faktory jako stálost rychlosti během celé jízdy, plynulost v zatáčkách a další. 

Obtížnost (v deníku Connect označeno jako Vytrvalost) pak měří náročnost jízdy, přičemž se zohledňují faktory jako sklon stezky a úhly zatáček. Pokud tedy pojedete lesním trailem, kde je řada překážek, klopenek, cesta se vlní nahoru a dolů, pak bude obtížnost vyšší než u rovné cesty po silnici, kde to můžete rozpálit třicítkou.

Čtete dále: Obtížnost, plynulost a skoky: Jak navigace Edge a hodinky měří MTB dynamiku jízdy

Běžecký výkon a dynamika běhu

Hodinky plně podporují běžecký výkon, a to nativně, není nutno instalovat datová pole z Connect IQ jako dříve. Navíc měří výkon ze zápěstí, aniž byste museli mít hrudní pás. Právě výkon je pro běžce často důležitější než tepová frekvence, není totiž zatížen výchylkami a zpožděním – je okamžitý. Zejména v členitém terénu nebo za větrného počasí je snazší držet se nastavené hodnoty výkonu než hlídání tepové frekvence.

Čtěte dále: Běžecký výkon: Základní přehled – možnosti, senzory, nastavení, podpora modelů hodinek

Další zásadní metrikou je dynamika běhu, která sdružuje tyto parametry: doba kontaktu se zemí (DKZ), vyváženost doby kontaktu se zemí, kadence, délka kroku, vertikální oscilace a vertikální poměr. To vše vám pomůže při následné analýze aktivity zjistit, zda je váš běžecký styl optimální a kde byste se mohli zlepšit, případně snížit únavu při běhu správnou technikou. Zatímco u novějších Forerunnerů a Instinctů je možno dynamiku běhu měřit i ze zápěstí, zde je třeba stále hrudní pás nebo footpod. 

Dynamika běhu: Jaká data zaznamenávají hodinky a co z nich zjistíte? Nově i bez hrudního pásu

 

Pokročilý trenér

Některé aktivity jako je jóga, pilates nebo posilování jsou u Fénixů doplněny grafickým znázorněním cviků vč. animací, takže přesně víte, co máte dělat a lze se hodinkami při cvičení řídit. Jenže na Instinctech toto neuvidíte, což je docela škoda. Opět omezení tohoto typu displeje. 

Tréninků je v deníku Connect uložena celá řada, a to pro různé aktivity. Stačí si vybrat, uložit trénink do svých tréninků a pak odeslat do hodinek. Následně si pak před startem patřičné aktivity vyberete konkrétní trénink a spustíte aktivitu.

Samozřejmě je možné spustit aktivitu i bez přednastaveného tréninku, pak se třeba u jógy nebo pilates měří jen délka a tep během aktivity. U aktivity Síla se počítají jednotlivé série, u každé si můžete měnit hmotnost a počet opakování, pokud je hodinky nezměří správně.

Čtěte dále: 

Pokud spustíte aktivitu Běh, zobrazí se vám před startem samotné aktivity doporučený trénink a současně i předpokládaný přínos pro tréninkovou zátěž, stejně jako slovní zdůvodnění, proč právě takový trénink. Doporučený trénink se zobrazuje i v Ranním reportu a v kalendáři. Bere v potaz vaši připravenost k tréninku, a tedy stres, spánek, VST – například když se špatně vyspíte, je navrhovaný trénink jen velmi lehký apod.

Především pro outdoorové aktivity

Pokud nepotřebujete mapy a zářící barvy na displeji, Instincty by vás měly uspokojit. A to včetně nabídky aktivit včetně všemožných outdoorových jako lezení venku i uvnitř, boulderingu, boxování, lyžování, jízdě na kajaku, fotbalu, hokeje, sportů s raketou, prostě fakt jsem tu našel vše, co mě napadlo, a to včetně bruslení! Nechybí ani klasika – běh, kolo, chůze, HIIT, síla, jóga atd. Zkrátka nenašel fakticky nic, co by vám mělo chybět.

Když jsem tak procházel nekonečný seznam sportů, došlo mi, pro koho tyto hodinky jsou určeny především – pro milovníky všemožných „okrajových“ sportů, které se netěší takové popularitě jako běh nebo cyklistika a u kterých by ani člověk nečekal, že hodinky něco dokážou změřit. A právě proto, abyste si je někde na skále nebo v džungli nepoškodili, mají odolnější provedení než Fénixy.

Čtěte dále:

A co všechno umí změřit hodinky během aktivity z tréninkových metrik? 

 • VO2Max (i pro cyklistiku)
 • Tréninkový efekt
 • Tréninková zátěž
 • Laktátový práh
 • FTP (pro jízdu na kole)
 • Dynamika běhu (s hrudním pásem)
 • Výkon (pro běh ze zápěstí, se snímači výkonu i pro cyklistiku)
 • Doba regenerace
 • Frekvence dýchání

Podorbné info: Co všechno umí změřit hodinky Garminu? Od srdečního tepu až po laktátový práh

Datová pole? Jen pět

S malým displejem je jasné, že datových polí na jedné obrazovce nebude moc. V podstatě jsou tři hlavní, jedno doplňkové v sekundárním displeji a jedno malé zcela dole. Dohromady tedy pět. Pro indoor aktivity to stačí, pro aktivity venkovní, kde se měří tempo, vzdálenost, průměrky, kola (laps), nadmořská výška apod., je to cekem málo. Tedy hodně málo.

V podstatě je to jediný důvod, proč bych si tyto hodinky nezvolil jako svoje hlavní. Už šest datových polí, co mají Forerunnery 965, mi přijde hodně omezujících. Epixy a Fénixy nabídnou datových polí až osm a to už je v pohodě. Vzhledem k tomu, že potřebuji sledovat aktuální tep, musím na každé datové obrazovce mít tepovku a tudíž mi zbývají pouze čtyři místa.

Tip: Zóny tepové frekvence: Jak je na hodinkách nastavit, zobrazit a na jaké metriky mají vliv 


V poslední části recenze se věnuji datovým polím při aktivitě, přesnosti GPS, možnostem připojení senzorů, výdrži, solárnímu dobíjení a hodinky závěrem zhodnotím.


Diskuse k článku (0)