Připravenost k tréninku: Nová metrika, která zhodnotí stav vaší regenerace

8.8.2022
Tato funkce hodnotí, zda jste dostatečně zregenerovaní po poslední aktivitě, dostatečně vyspaní a máte nízkou míru stresu, abyste mohli pokračovat v tréninku (doplněno)
Připravenost k tréninku

Nová metrika, které bere v potaz celou řadu ukazatelů, nejenom dobu renegerace


Už dlouhou dobu mají hodinky Garminu k dispozici metriku Stav tréninku. Ta hodnotí vaši dosavadní tréninkovou zátěž, zda máte dostatek aerobní a anaerobní zátěže, vaši VO2max a další. Výsledkem je hodnocení, zda je váš trénink produktivní, stoupající, udržující, či naopak žádný. Ve FR 955 a FR 255 doznala tato funkce několika změn, které tuto metriku posunuly zase o kousek dále.

Nepřehlédněte: Nový Stav tréninku: Přepracovaná metrika bere v potaz více fitness ukazatelů a je výrazně použitelnější

Stav tréninku už nyní nevyžaduje aktivitu běhání, či jízdu na kole s měřiči výkonu v pedálech. Pokud jste dříve jezdili na kole bez powermeterů, plavali, bruslili na inlajnech apod., pak pro vás tato metrika ztrácela smysl - byl neustále vidět jen Žádný stav. To se ale změnilo a nový Stav tréninku už bere v potaz další sporty. Stačí mít dlouhodobý záznam nočního průběhu VST, určitou tréninkovou zátěž a hodnocení Stavu tréninku získáte. 

Jste dost odpočatí?

Připravenost k tréninku je jiná funkce. Ta hodnotí nikoliv váš dosavadní trénink, ale to, jak jste zregenerovaní - zda jste si od poslední aktivity dost odpočinuli, zda jste se dobře vyspali, jakou máte variabilitu srdečního tepu atd. Tohle všechno dohromady pak dá dohromady skóre od nuly do stovky - čím je číslo vyšší, tím lépe jste připraveni na trénink. 

Připravenost na trénink zahrnuje tyto metriky:

  • Spánek (kvalita spánku poslední noci)
  • Doba regenerace
  • Stav VST (variabilita srdečního tepu) 
  • Krátkodobá zátěž (posledních sedm dní)
  • Historie spánku (posledních sedm dní)
  • Historie stresu (posledních sedm dní)

Novinkou v hodinkách Forerunner 955 je hned několik metrik. Primárně je to VST, variabilita srdečního tepu. Tato funkce měří dobu mezi jednotlivými pulsy srdce. Čím srdce tepe pravidelněji, tím více jste ve stresu - tělo je v akčním režimu (a tudíž neodpočívá). Čím je naopak puls méně pravidelný, tím více je srdce „v pohodě“ - a tím vyšší je VST. A čím vyšší je VST, tím lépe jste připraveni k tréninku.

Nepřehlédněte: Skóre stresu: Základní ukazatel zjišťující zatížení vašeho organismu

Zatímco dosud hodinky měřily VST jen pro určení míry stresu a u novějších modelů jako Venu 2, Fénix 7 či Instinct 2 je navíc je součástí metriky Snímek zdravotního stavu, Forerunner 955 a Forerunner 255 měří VST po dobu vašeho spánku. Výsledkem je průběh VST během noci, maximální a průměrná hodnota. Pro účely metriky Připravenost k tréninku je ale třeba více měření, než jedna noc. Aby funkce měření VST fungovala naplno, je potřeba mít hodinky alespoň 19 dní.  

Nepřehlédněte:

Nové týdenní přehledy

Novinkou na FR 955, FR 255, Fénix 7 a Epix jsou také další datové obrazovky u stresu a hodnocení spánku. Nově je tu graf vývoje těchto hodnot během posledních sedmi dní. U spánku jsou grafy vývoje skóre spánku a také graf jednotlivých fází spánku posledního týdne. U stresu se pak zobrazuje průměrný stres za posledních sedm dní. A právě tato data jsou součástí hodnocení Připravenosti k tréninku.

Vyzkoušel jsem, jak se po aktivitě změní Připravenost k tréninku na základě zvýšení doby regenerace - a skutečně, změna se odehrála. Před aktivitou jsem měl skóre 76 - vysoká, po aktivitě 57 - střední. Doba regenerace se totiž z nuly změnila na 22 hodin. Trošku na to má asi i hodnocení stresu, ale to se při aktivitě neměří, tak spíše jen symbolicky. 

Připravenost k tréninku je součástí Ranního reportu, takže hned, jak vstanete, uvidíte, jak na tom aktuální den jste. Aktuálně tuto funkci má jen Forerunner 955, později ji dostane také Fénix 7 a Epix.