Noční měření variability srdečního tepu (VST) jako poklad pro nové fitness metriky

29.6.2022
Hodinky Forerunner 255 a Forerunner 955 nově měří průběh VST během spánku. Tato nová metrika má vliv na vylepšený Stav tréninku a novou funkci Připravenost k tréninku
Měření VST během spánku

Variabilitu VST měří hodinky po celou dobu, co spíte


Se Snímkem zdravotního stavu, který se objevil poprvé v hodinkách Venu 2, a který poprvé umožnil nahlédnout na průběh variability srdečního tepu, souvisí také zcela nová funkce Stav VST. Ta měří variabilitu srdečního tepu v průběhu celého vašeho spánku a na základě ní pak hodinky upravují dvě fitness metriky: vylepšený Stav tréninku a Připravenost k tréninku.

Tip: Snímek zdravotního stavu: Kompletní přehled vašeho zdraví

Metrika Připravenosti k tréninku spojuje spánek, dobu regenerace, stres a právě VST do jediného skóre, které vám řekne, zda je vhodné aktuální den si fakt máknout, nebo spíše odpočívat, či dát jen něco lehčího. Čím vyšší skóre je, tím lépe jste připraveni na zátěž.  

Nepřehlédněte: Připravenost k tréninku: Nová metrika, která zhodnotí stav vaší regenerace

Hodnocení po 19 dnech

Funkce Stav VST měří měří variabilitu srdečního tepu po celou dobu spánku. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe – vaše tělo regeneruje. VST souvisí i s měřením stresu, v podstatě stresové skóre je od VST odvozeno. Pokud vaše srdce bije méně pravidelně (vyšší VST), máte nižší stresové skóre a naopak. Čím nižší VST, tím větší fyziologický stres a vaše tělo je více v napětí – připraveno k akci. A současně méně odpočívá. 

V doplňku uvidíte graf průběhu VST za aktuální noc a také průměrné hodnoty za posledních sedm dní. Na první stránce doplňku se pak zobrazí stav VST, ten se ale ukáže až po delší době (19 dnů), kdy lze z naměřených dat vyvodit nějaké závěry - zejména vaši dlouhodobou hladinu VST. Například já získal hodnocení Vyvážená, jsem však na spodním okraji rozsahu pro toto hodnocení. Ideálně by moje hodnota VST měla být o něco vyšší. 

Tip: Špatný spánek: Jak vypadají ráno ukazatele stresu, VST, tepovky a doporučený trénink

Každý to má ale jinak - pokud budu mít během těch tří týdnů hodnoty okolo 28 ms, tak budu „vyvážený“. Když ale někdo bude mít tuto základnu vyšší (třeba 60 ms) a následně mu sedmidenní průměr VST klesne třeba právě k úrovní 28 ms, už nebude mít hodnocení Vyvážená, ale Nízká. Zkrátka vše je relativní a hodnocení není vázáno k absolutním hodnotám, které by byly stejné pro každého. 

Nepřehlédněte: Skóre stresu: Základní ukazatel zjišťující zatížení vašeho organismu