Krátkodobá zátěž: Upravená metrika nového Stavu tréninku

18.7.2022
Součástí hodnocení Stavu tréninku je upravená Krátkodobá zátěž, která lépe vyjadřuje vaše zatížení než dřívější Sedmidenní zátěž. I když to na první pohled není poznat
Epix vs. Forerunner 255

Zatímco v hodinkách FR 255 a FR 955 byla Krátkodobá zítěž přitomná již po uvedení, v modelech Fénix 7 a Epix se objeví později


Na hodinkách Forerunner 255 a Forerunner 955 se poprvé objevil vylepšený Stav tréninku, který je naprosto odlišný od stejné metriky ve starších modelech. Slovní hodnocení stavu tréninku je sice stejné, ale nově se odvíjící od dalších metrik, zejména noční variability srdečního tepu. Nově se tato metrika objevila také v alfa verzi firmwaru 9.15 pro Fénix 7 a Epix. 

Vliv na hodnocení mají tyto faktory:

  • Krátkodobá zátěž – hodnocení a číselné vyjádření
  • Zaměření zátěže – zda je vaše zátěž aerobní, anaerobní atd.
  • VO2max – číselné vyjádření a slovní hodnocení 
  • Stav VST – sedmidenní průměr nočního měření
  • Regenerace – aktuální doba do ukončení regenerace 
  • Teplotní aklimatizace
  • Výšková aklimatizace  

Místo Sedmidenní zátěže je tu nově Krátkodobá zátěž. Ta vypadá na první pohled stejně, ale od dřívější Sedmidenní zátěže se liší. Jednak byl přepracován graf, který se ze sloupcového změnil na čárový s tím, že je graficky vyjádřena oblast optimální zátěže. A jednak byl upraven vliv zátěže na stav tréninku. 

Dříve, pokud jste měli náročnou aktivitu před šesti dny, a ta sedmý den „zmizela“ ze sedmidenní zátěže, mohl se během okamžiku změnit stav tréninku z produktivní na neproduktivní – zátěž spadla třeba o polovinu a výrazně tak ovlivnila stav tréninku. Nyní se vliv zátěže na stav tréninku mění postupně – je rozdíl, když jste měli tuto velkou aktivitu včera nebo před šesti dny. Vliv na vaši kondici to má naprosto rozdílný. 

Tip: Nový Stav tréninku: Přepracovaná metrika bere v potaz více fitness ukazatelů a je výrazně použitelnější

Hodnocení zátěže

Krátkodobá zátěž kromě číselného vyjádření a grafu ukazuje také slovní hodnocení. K dispozici jsou tyto úrovně:

  • Vysoká – S ohledem na úroveň vaší fyzické kondice a aktuální tréninkové zvyklosti může být vaše tréninková zátěž příliš vysoká na to, aby měla pozitivní efekt.
  • Optimální – Toto rozmezí je ideální pro udržení a zlepšení fyzické kondice. Jen tak dál!
  • Nízká – Vzhledem k vaší fyzické kondici a aktuálním tréninkovým zvyklostem je vaše tréninková zátěž nízká. Pokud zůstanete v tomto rozmezí, pravděpodobně neuvidíte žádné zlepšení.

Nepřehlédněte: Tréninková zátěž: Trénujete málo, nebo naopak hodně? Týdenní hodnocení vašich aktivit

Současně na obrazovce Krátkodobá zátěž vidíte jednotlivé „zisky“ v průběhu uplynulého týdne v přehledném grafu. Jednotlivé sloupce jsou rozděleny barevně podle toho, do jaké úrovně zátěže (anaerobní, vysoce aerobní a nízko aerobní) jednotlivé přírůstky patří. 

Zaměření zátěže

Součástí Stavu tréninku je také Zaměření zátěže. To ukazuje, zda se při tréninku pohybujete spíše v oblasti nízko aerobní, vysoce aerobní či anaerobní. V grafu doplňku se zobrazí zátěž podle toho, v jaké kategorii se nachází. Například u mě jde výhradně o nízko aerobní zátěž s tím že hodnocení tomu odpovídá: „Málo vysoce aerobní zátěže". 

Jsou také vidět grafy vyjadřující zátěž v té které kategorii a pokud v dané kategorii žádná zátěž není, případně je jí velice málo, pak se zobrazí „obláčky“, které vyjadřují oblast, v níž by se zátěž v dané kategorii měla nacházet. U mě se obláčku zobrazují u vysoce aerobní a anaerobní zátěže, což znamená, že jí mám nedostatek. Pokud se váš trénink s optimální zátěží nepotkává, má to samozřejmě vliv na celkový Stav tréninku.