Trénink: Jak nastavit a zobrazit zóny srdečního tepu při aktivitě a po jejím ukončení

20.7.2021
Zóny tepu

Přehled zón tepu najdete v historii každé měřené aktivity


Mnoho sportovců využívá zóny srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Zóna srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Běžně se rozlišuje pět zón srdečního tepu podle intenzity zátěže. Zóny srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

  • Šedá: Zahřívání (uvolněné a klidné tempo)
  • Modrá: Snadné (Pohodlné tempo, při kterém člověk zvládne konverzaci.)
  • Zelená: Aerobní práh (střední tempo; optimální kardiovaskulární trénink)
  • Oranžová: Limitní hodnota (rychlé tempo; namáhavé dýchání)
  • Červená: Maximální (tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu)

Po aktivitě se můžete prohlédnout zóny, v jakých jste se pohybovali, a to jak v historii aktivit na hodinkách, tak přímo v aplikaci nebo na webu deníku Connect. V mobilní aplikaci jsou na poslední záložce, ve webové aplikaci na záložce Čas v zónách.

Nastavení zón srdečního tepu

Hodinky používají informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich výchozích zón srdečního tepu. Můžete si ručně zadat hodnoty srdečního tepu a nastavit rozsah pro každou zónu. Zařízení podporuje samostatné zóny srdečního tepu pro běh, jízdu na kole a plavání.

Hodinky Garminu nastavují zóny podobně, toto je návod pro Forerunner 735 XT. Některé modely, například Vívoactive, nemají k dispozici všechny zmíněné možnosti, nebo je nemají vůbec. 

Do nastavení všech možností srdečního tepu se dostanete z Menu > Moje statistiky > Uživatelský profil > Srdeční tep. Zde můžete měnit také svoje tepové maximum, laktátový práh a klidový srdeční tep. První dvě veličiny se nastavují v základu automaticky podle vašich posledních aktivit, u laktátového prahu si můžete udělat i řízený test.

Poslední možností je nastavení zón srdečního tepu. Toto se rovněž provádí automaticky, a to podle vašeho tepového maxima. Můžete to ale změnit a nechat si zóny nastavit podle:

  • %maximálního ST, kdy můžete prohlížet a upravit zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu;
  • % RST, kdy lze prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep);
  • %LP, kdy můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své tepové frekvence na laktátovém prahu.

Je to zkrátka plně konfigurovatelná položka a je tak možné si nastavit, že zóna Z5 bude 95–100 % vašeho tepového maxima apod. Také si můžete vytvořit tepové zóny zvlášť pro každý sport; možnosti jsou stejné jako výše.

Při aktivitě hodinky umožňují zobrazit jak aktuální či průměrný srdeční tep, ale také mají datový pole s aktuální tepovou zónou, či procento maxima tepu apod. Možností je zkrátka mnoho. Navíc je tu samostatná datová obrazovka Zóna srdečního tepu, kde se aktuální tep a zóna ukazuje graficky.

Poznámka: Tepové zóny jsou individuální a závisí na stupni naší trénovanosti. Běží-li například dva rekreační běžci stejným tempem, pro jednoho je výkon středním (klidným) zatížením, druhý méně trénovaný se už může dostávat do pásma vysokého zatížení.