Nový Stav tréninku: Přepracovaná metrika bere v potaz více fitness ukazatelů a je výrazně použitelnější

7.7.2022
Zatímco dříve byl Stav tréninku užitečný v podstatě jen pro běžce, nyní nejenže shrnuje více metrik, ale také dává smysluplná data i těm, co neběhají, ale třeba jen plavou nebo jezdí na kole. Zatím ale jen pro majitele hodinek FR 255 a FR 955
Nový Stav tréninku

Zatímco dříve byl Stav tréninku funkcí v podstatě jen pro běžce, nová verze je dostupná pro všechny sporty


Funkce Stav tréninku se poprvé objevila v hodinkách Fénix 5 a Forerunner 935. Zjednodušeně řečeno, tato funkce říká, zda je váš trénink produktivní, neproduktivní, nadměrný apod. Pokud je trénink produktivní, vaše aktuální tréninková zátěž posouvá fyzickou kondici a výkon správným směrem. 

Součástí doplňku byly pak dvě šipky hodnotící váš stav fitness a stav zátěže: ukazovaly, zda je trend rostoucí, klesající nebo stagnující – ať už v důsledku podtrénování, či naopak přetrénování. Další obrazovky pak ukazovaly jednotlivé metriky, které do stavu tréninku zasahují: trend V02Max, sedmidenní zátěž, čtyřtýdení zaměření zátěže, doba regenerace a teplotní aklimatizace.

Sedmičkové Fénixy

V sedmé řadě hodinek Fénix byl tento doplněk/funkce lehce upraven. Zmizelo hodnocení stavu fitness a hodnocení zátěže, místo toho se pod stavem tréninku objevilo slovní hodnocení Zaměření zátěže (viz dále). Jinak se celkové hodnocení stále sestávalo z V02Max, sedmidenní zátěže, čtyřtýdeního zaměření zátěže, regenerace a teplotní aklimatizace.

Bohužel, tato funkce si i nadále všímá především běhu a další typy aktivit víceméně ignoruje - až na cyklistiku s měřiči výkonu. Pokud jezdím na kole bez měřičů výkonu, hodnocení stavu tréninku nikdy nezískám. To se ale nyní mění... 

Nepřehlédněte: 

Poznámka: Na obrázcích jsou jednak metriky moje na hodinkách Forerunner 255, což poznáte z nízké zátěže plynoucí z mého zdravotního stavu (jsem po operaci hrudníku), jednak metriky kamaráda, co se připravuje na triatlonový závod - s hodinkami Forerunner 955. Rozhodně zajímavé srovnání. 

Přepracovaný Stav tréninku

Poprvé se přepracovaný Stav tréninku objevil v hodinkách Forerunner 255 a 955. Do budoucna jej získají i modely Fénix 7 a Epix - už nyní se objevila v alfa verzi firmwaru 9.15. Tato funkce souvisí i s dalšími novinkami, které byly v nových Forerunnerech uvedeny: noční stav VST a krátkodobá zátěž (acute load) místo sedmidenní zátěže. 

Úvodní obrazovka nově ukazuje jiné údaje než dříve, a sice:

 • Hodnocení stavu tréninku
 • Vývojový trend VO2max 
 • Stav VST
 • Krátkodobá zátěž 

Na další obrazovce už nenajdete jednotlivé metriky ovlivňující Stav tréninku v detailu, ale ve zkráceném výpisu jako u doplňků - tři na jedné obrazovce. Konkrétně jde o:

 • Krátkodobá zátěž – hodnocení a číselné vyjádření
 • Zaměření zátěže – zda je vaše zátěž aerobní, anaerobní atd.
 • VO2max – číselné vyjádření a slovní hodnocení 
 • Stav VST – sedmidenní průměr nočního měření
 • Regenerace – aktuální doba do ukončení regenerace 
 • Teplotní aklimatizace
 • Výšková aklimatizace   

Místo Sedmidenní zátěže je tu Krátkodobá zátěž. Ta vypadá na první pohled stejně, ale od dřívější Sedmidenní zátěže se liší. Jednak byl přepracován graf, který se ze sloupcového změnil na čárový s tím, že je graficky vyjádřena oblast optimální zátěže (podobně jako u kroků). A jednak byl upraven vliv zátěže na stav tréninku. 

Nepřehlédněte: VO2 max: Zásadní ukazatel, který změří vaši běžeckou či cyklistickou kondici

Dříve, pokud jste měli náročnou aktivitu před šesti dny, a ta sedmý den „zmizela“ ze sedmidenní zátěže, mohl se během okamžiku změnit stav tréninku z produktivní na neproduktivní – zátěž spadla třeba o polovinu a výrazně tak ovlivnila stav tréninku. Nyní se vliv zátěže na stav tréninku mění postupně – je rozdíl, když jste měli tuto velkou aktivitu včera nebo před šesti dny. 

Jak moc trénujete?

Krátkodobá zátěž kromě číselného vyjádření a grafu ukazuje také slovní hodnocení. K dispozici jsou tyto úrovně:

 • Vysoká – S ohledem na úroveň vaší fyzické kondice a aktuální tréninkové zvyklosti může být vaše tréninková zátěž příliš vysoká na to, aby měla pozitivní efekt.
 • Optimální – Toto rozmezí je ideální pro udržení a zlepšení fyzické kondice. Jen tak dál!
 • Nízká – Vzhledem k vaší fyzické kondici a aktuálním tréninkovým zvyklostem je vaše tréninková zátěž nízká. Pokud zůstanete v tomto rozmezí, pravděpodobně neuvidíte žádné zlepšení.

Je pravda, že pokud chcete vidět výsledky, musíte se překonávat. Může se vám ale opravdu stát, že zátěž bude nadměrná a příliš vyčerpávající; takové tréninky jsou kontraproduktivní a mohou dokonce vést ke zranění. Je proto vhodné svou tréninkovou zátěž sledovat, abyste zjistili, jestli cvičíte příliš mnoho, příliš málo nebo přiměřeně.

Tip: Tréninková zátěž: Jak ji hodinky měří a proč stejná hodnota neznamená totéž

Současně na obrazovce Krátkodobá zátěž vidíte jednotlivé „zisky“ v průběhu uplynulého týdne v přehledném grafu. Jednotlivé sloupce jsou rozděleny barevně podle toho, do jaké úrovně zátěže (anaerobní, vysoce aerobní a nízko aerobní) jednotlivé přírůstky patří. 

Zaměření zátěže

Součástí Stavu tréninku je také Zaměření zátěže. To ukazuje, zda se při tréninku pohybujete spíše v oblasti nízko aerobní, vysoce aerobní či anaerobní. V grafu doplňku se zobrazí zátěž podle toho, v jaké kategorii se nachází. Například u mě jde výhradně o nízko aerobní zátěž s tím že hodnocení tomu odpovídá: „Málo vysoce aerobní zátěže". 

Jsou také vidět grafy vyjadřující zátěž v té které kategorii a pokud v dané kategorii žádná zátěž není, případně je jí velice málo, pak se zobrazí „obláčky“, které vyjadřují oblast, v níž by se zátěž v dané kategorii měla nacházet. U mě se obláčku zobrazují u vysoce aerobní a anaerobní zátěže, což znamená, že jí mám nedostatek. Pokud se váš trénink s optimální zátěží nepotkává, má to samozřejmě vliv na celkový Stav tréninku.

Nepřehlédněte: Tréninková zátěž: Trénujete málo, nebo naopak hodně? Týdenní hodnocení vašich aktivit

Hodnocení stavu tréninku

Jaké tedy mohou být stavy tréninku, které vám hodinky ukážou?

 • Stoupající – Jste ideálně připraveni na závod! Snížení tréninkové zátěže, které jste v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Důležité je dobré plánování, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze krátkou dobu.
 • Produktivní – Jen tak dál! Vaše tréninková zátěž posouvá vaši fyzickou kondici správným směrem. Abyste si kondici udrželi, nezapomeňte vkládat do tréninku i období regenerace.
 • Udržování – Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.
 • Regenerace – Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla, která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku. Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase zvýšit.
 • Neproduktivní – Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni, fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže s regenerací. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres, výživu nebo odpočinek.
 • Podtrénování – Týden nebo déle jste trénovali výrazně méně než obvykle, a to se podepisuje na vaší kondici. Pokud chcete vidět zlepšení, zkuste zvýšit tréninkovou zátěž.
 • Nadměrná – Vaše tréninková zátěž je natolik vysoká, že už se stává kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte si do programu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.
 • Žádný stav – Aby hodinky mohly určit váš stav tréninku, potřebují mít k dispozici jeden až dva týdny záznamů vaší tréninkové historie včetně posledních aktivit s hodnotami VO2 Max z běhu nebo cyklistiky.

Nově i pro neběžce

Zkrátka díky této funkci byste měli zjistit, zda je váš aktuální trénink dostatečně intenzivní – nebo dostatečně dlouhý – aby vedl ke zlepšení vaší kondice. Zda trénujete dostatečně tvrdě na to, aby to mělo skutečně dlouhodobý význam, nebo zda je intenzita tréninku příliš nízká. Stav tréninku vám také pomůže v rozhodování ohledně budoucích tréninků tím, že automaticky bere v úvahu změnu v úrovni kondice, vaši momentální krátkodobou tréninkovou zátěž a případné změny v tréninkové zátěži v porovnání s předchozím tréninkem. 

Velkou výhodou upraveného Stavu tréninku je dostupnost pro větší počet uživatelů. Dříve byl určen v podstatě jen pro běžce. Pokud jste neběhali, případně nejezdil na kole s měřiči výkonu, Stav tréninku byl neustále na hodnotě Žádný stav. A mohli jste makat, jak jste chtěli. Teď je to jiné. I když neběhám, stačilo získat po 19 dnech status VST a v tu ránu se mi objevil i status Stavu tréninku. A to jen jezdím na kole a plavu. Takže za mě fakt dobrý!