Stav tréninku 2.0: Přepracovaná metrika bere v potaz více fitness ukazatelů + kompletní synchronizace

27.2.2023
Zatímco dříve byl Stav tréninku užitečný v podstatě jen pro běžce, nyní nejenže shrnuje více metrik, ale také dává smysluplná data i těm, co neběhají, ale třeba jen plavou nebo jezdí na kole. Navíc podporuje kompletní synchronizaci (doplněno)
Epix: Doplněk Stavu tréninku

Ve zkráceném výpisu doplňku uvidíte svůj aktuální stav 


Funkce Stav tréninku se poprvé objevila v hodinkách Fénix 5 a Forerunner 935. Zjednodušeně řečeno, tato funkce říká, zda je váš trénink produktivní, neproduktivní, nadměrný apod. Pokud je trénink produktivní, vaše aktuální tréninková zátěž posouvá fyzickou kondici a výkon správným směrem.

Součástí doplňku byly pak dvě šipky hodnotící váš stav fitness a stav zátěže: ukazovaly, zda je trend rostoucí, klesající nebo stagnující – ať už v důsledku podtrénování, či naopak přetrénování. Další obrazovky pak ukazovaly jednotlivé faktory, které stav tréninku ovlivňují: trend V02Max, sedmidenní zátěž, čtyřtýdení zaměření zátěže, doba regenerace a teplotní aklimatizace.

Tipy pro majitele starších hodinek:

Nový Stav tréninku 2.0

S uvedením hodinek Forerunner 255 a Forerunner 955 v létě 2022 se objevila přepracovaná verze - Stav tréninku 2.0. S ní byly uvedeny i další metriky, které ji ovlivňují: noční stav VST a krátkodobá zátěž (acute load) místo sedmidenní zátěže. 

Úvodní obrazovka nově ukazuje jiné údaje než dříve, a sice:

 • Hodnocení stavu tréninku
 • Vývojový trend VO2max 
 • Stav VST
 • Krátkodobá zátěž 

Na další obrazovce už nenajdete jednotlivé metriky ovlivňující Stav tréninku v detailu, ale ve zkráceném výpisu jako u doplňků - tři na jedné obrazovce. Konkrétně jde o:

Po modelech Forerunner 255 a 955 dostaly nový Stav tréninku také Fénix a Epix včetně odvozených modelů, a dokonce i Fénix 6, rovněž včetně odvozených modelů. S modely jako je Forerunner 745 a Foreruner 945 se už bohužel nepočítá.

Aktuálně tedy Stav tréninku 2.0 podporují tyto hodinky (kompletní přehled):

 • cyklonavigace Edge 540 a 840
 • cyklonavigace Edge 1040
 • řada Fénix 6
 • řada Tactix Delta
 • model Enduro
 • model D2 Mach 1
 • řada MARQ 
 • model Epix a Epix Pro
 • řada MARQ 2
 • řada Fénix 7 a Fénix 7 Pro
 • řada Quatix 7 
 • řada Tactix 7 
 • model Enduro 2
 • řada Forerunner 255 
 • řada Forerunner 265
 • řada Forerunner 955 
 • model Forerunner 965
 • řada Instinct 2 
 • řada Instinct Crossover 
 

Krátkodobá zátěž místo Sedmidenní

Jednou z upravených metrik je Krátkodobá zátěž, která nahradila dřívější Sedmidenní zátěž. Ta vypadá na první pohled stejně, ale od starší metodiky se přece jen liší. Jednak byl přepracován graf, který se ze sloupcového změnil na čárový s tím, že je graficky vyjádřena oblast optimální zátěže (podobně jako u kroků). A jednak byl upraven vliv zátěže na stav tréninku. 

Dříve, pokud jste měli náročnou aktivitu před šesti dny, a ta sedmý den „zmizela“ ze sedmidenní zátěže, mohl se během okamžiku změnit stav tréninku z produktivní na neproduktivní – zátěž spadla třeba o polovinu a výrazně tak ovlivnila stav tréninku. Nyní je to tak, že čím je aktivita starší, tím menší vliv na skóre Krátkodobé zátěže má a naopak. 

Je totiž rozdíl, když jste absolvovali tuto velkou aktivitu včera nebo před šesti dny. Zatímco tak dnešní aktivita se zátěží 100 přidá k celkovému skóre více než 100, aktivita se stejnou zátěží stará šest dnů přidá naopak méně než 100. A když pak taková aktivita zmizí (bude starší než sedm dní), celkové skóre již nebude ovlivněno (sníženo) tolik jako u Sedmidenní zátěže. Snad je to srozumitelné. 

V hodinkách Forerunner 965 se navíc objevila nově i Dlouhodobá zátěž, která je v podstatě stejnou metrikou, ale sleduje posledních 28 dnů. To znamená že jde o jakýsi trend, s kterým je pak poměřována krátkodobá zátěž. A ten poměr pak vyjadřuje, zda výkyv v krátkodobé zátěži, ať už nahoru nebo dolů, není příliš výrazný. 

Čtěte dále: Krátkodobá a dlouhodobá zátěž: Upravená metrika nového Stavu tréninku

Jak moc trénujete

Krátkodobá zátěž kromě číselného vyjádření a grafu ukazuje také slovní hodnocení. K dispozici jsou tyto úrovně:

 • Vysoká – S ohledem na úroveň vaší fyzické kondice a aktuální tréninkové zvyklosti může být vaše tréninková zátěž příliš vysoká na to, aby měla pozitivní efekt.
 • Optimální – Toto rozmezí je ideální pro udržení a zlepšení fyzické kondice. Jen tak dál!
 • Nízká – Vzhledem k vaší fyzické kondici a aktuálním tréninkovým zvyklostem je vaše tréninková zátěž nízká. Pokud zůstanete v tomto rozmezí, pravděpodobně neuvidíte žádné zlepšení.

Je pravda, že pokud chcete vidět výsledky, musíte se překonávat. Může se vám ale opravdu stát, že zátěž bude nadměrná a příliš vyčerpávající; takové tréninky jsou kontraproduktivní a mohou dokonce vést ke zranění. Je proto vhodné svou tréninkovou zátěž sledovat, abyste zjistili, jestli cvičíte příliš mnoho, příliš málo nebo přiměřeně.

Současně na obrazovce Krátkodobá zátěž vidíte jednotlivé „zisky“ v průběhu uplynulého týdne v přehledném grafu. Jednotlivé sloupce jsou rozděleny barevně podle toho, do jaké úrovně zátěže (anaerobní, vysoce aerobní a nízko aerobní) jednotlivé přírůstky patří. 

Zaměření zátěže

Součástí Stavu tréninku je také Zaměření zátěže. To ukazuje, zda se při tréninku pohybujete spíše v oblasti nízko aerobní, vysoce aerobní či anaerobní. V grafu doplňku se zobrazí zátěž podle toho, v jaké kategorii se nachází. Například u mě jde výhradně o nízko aerobní zátěž s tím že hodnocení tomu odpovídá: „Málo vysoce aerobní zátěže". 

Jsou také vidět grafy vyjadřující zátěž v té které kategorii a pokud v dané kategorii žádná zátěž není, případně je jí velice málo, pak se zobrazí „obláčky“, které vyjadřují oblast, v níž by se zátěž v dané kategorii měla nacházet. U mě se obláčku zobrazují u vysoce aerobní a anaerobní zátěže, což znamená, že jí mám nedostatek. Pokud se váš trénink s optimální zátěží nepotkává, má to samozřejmě vliv na celkový Stav tréninku.

 

Hodnocení stavu tréninku

Jaké tedy mohou být stavy tréninku, které vám hodinky ukážou?

 • Stoupající – Jste ideálně připraveni na závod! Snížení tréninkové zátěže, které jste v nedávné době provedli, umožňuje vašemu tělu regenerovat a dobře se vyrovnat s předchozím tréninkem. Důležité je dobré plánování, protože aktuální stoupající stav lze udržet pouze krátkou dobu.
 • Produktivní – Jen tak dál! Vaše tréninková zátěž posouvá vaši fyzickou kondici správným směrem. Abyste si kondici udrželi, nezapomeňte vkládat do tréninku i období regenerace.
 • Udržování – Aktuální tréninková zátěž je dostatečná pro udržení aktuální fyzické kondice. Pokud chcete vidět zlepšení, přidejte si další cvičební aktivity nebo zvyšte objem tréninku.
 • Regenerace – Lehčí tréninková zátěž umožňuje regeneraci těla, která je nezbytná při delších obdobích intenzivního tréninku. Až se budete cítit připraveni, můžete tréninkovou zátěž zase zvýšit.
 • Neproduktivní – Vaše tréninková zátěž je na dobré úrovni, fyzická kondice vám však klesá. Vaše tělo může mít potíže s regenerací. Zaměřte se na celkové zdraví, například stres, výživu nebo odpočinek.
 • Podtrénování – Týden nebo déle jste trénovali výrazně méně než obvykle, a to se podepisuje na vaší kondici. Pokud chcete vidět zlepšení, zkuste zvýšit tréninkovou zátěž.
 • Nadměrná – Vaše tréninková zátěž je natolik vysoká, že už se stává kontraproduktivní. Vaše tělo si potřebuje odpočinout. Zařaďte si do programu lehčí trénink a umožněte tělu regeneraci.
 • Žádný stav – Aby hodinky mohly určit váš stav tréninku, potřebují mít k dispozici jeden až dva týdny záznamů vaší tréninkové historie včetně posledních aktivit s hodnotami VO2 Max z běhu nebo cyklistiky.

Nově i pro neběžce

Zkrátka díky této funkci byste měli zjistit, zda je váš aktuální trénink dostatečně intenzivní – nebo dostatečně dlouhý – aby vedl ke zlepšení vaší kondice. Zda trénujete dostatečně tvrdě na to, aby to mělo skutečně dlouhodobý význam, nebo zda je intenzita tréninku příliš nízká. Stav tréninku vám také pomůže v rozhodování ohledně budoucích tréninků tím, že automaticky bere v úvahu změnu v úrovni kondice, vaši momentální krátkodobou tréninkovou zátěž a případné změny v tréninkové zátěži v porovnání s předchozím tréninkem. 

Velkou výhodou upraveného Stavu tréninku je dostupnost pro větší počet uživatelů. Dříve byl určen v podstatě jen pro běžce. Pokud jste neběhali, případně nejezdil na kole s měřiči výkonu, Stav tréninku byl neustále na hodnotě Žádný stav. A mohli jste makat, jak jste chtěli. Teď je to jiné. I když neběhám, stačilo s novými hodinkami získat po 19 dnech status VST a v tu ránu se mi objevil i status Stavu tréninku. A to jen jezdím na kole a plavu. Takže za mě fakt dobrý!

Kompletní synchronizace aneb Jednotný Stav tréninku

Všechna zařízení, která mají Stav tréninku 2.0 (viz výše) podporují od února 2023 kompletní synchronizaci tréninkových a fitness dat. Čili pokud máte třeba dvoje hodinky, nebo hodinky a Edge 1040, pak na obou zařízeních uvidíte stejná data a stejný tréninkový status. Byla totiž výrazně vylepšená funkce Physio TrueUp.

Nyní se totiž synchronizují všechny výše uvedené metriky, a a včetně nočního stavu VST a denního průměrného skóre stresu. Už se tak nestane, aby na jedněch hodinkách jste měli odlišný stav tréninku kvůli jiným dílčím metrikám, které stav tréninku ovlivňují. A to dokonce i na Edge 1040 v případě, že nepoužíváte měřiče výkonu v pedálech a nemáte stanovenou cyklistickou VO2max. 

Podrobné čtení:

Zásadní novinkou je možnost zvolit si primární zařízení jednak pro trénink a jednak pro sledování fitness aktivit. Můžete tak mít nastaveny hodinky pro záznam denních statistik a cyklonavigaci pro záznam aktivit. Pokud si pak pustíte aktivitu na obou zařízeních, bude se pro účely Stavu tréninku brát ta aktivita z primárního zařízení. Podrobnější informace najdete v článku Jednotný Stav tréninku.

Zkrátka Garmin zkrátka konečně dotáhl synchronizaci Physio TrueUp do konce. 


Diskuse k článku (2)