Plavání v bazénu: Nastavení, měřená data, optický snímač, vyhodnocení

28.7.2022
Detailní průvodce aktivitou plavání v bazénu, nastavení hodinek, vyhodnocení aktivity, základní data, srovnání snímače tepu Epix a Fénix 6X (doplněno)
Plavání v bazénu

Jedna ze základních a také prvních aktivit, kterou dokázaly hodinky změřit


Dosud jsem se plavání v bazénu jako samostatné aktivitě nevěnoval. Otestoval jsem hrudní pás pro plavání HRM-Swim, otestoval staré plavecké hodinky Garmin Swim, které kromě plavání nic dalšího nezvládaly, postěžoval si na některá omezení Vívoactive 3 při plavání, a to bylo tak vše. Přitom jde o jednu ze základních aktivit, kvůli které si kupujeme sportovní hodinky.

Plavání v bazénu oproti plavání v přírodě jednu zásadní výhodu – nemusíte řešit, že při ponoření hodinek ztrácíte satelitní signál. Při volném plavání totiž hodinky měří vzdálenost jen tehdy, když se ruka vynoří na chvíli z vody – a tudíž je třeba plavat např. kraulem nebo motýlkem. Když plavete prsa, máte smůlu. Dá se to řešit tak, že tu a tam ruku vystrčíte z vody, případně že hodinky umístíte třeba pod plaveckou čepici. Už ale přijdete o záznam počtu temp či plaveckého stylu.

Základem je délka bazénu

V bazénu je to podstatně jednodušší. Stačí v hodinkách zadat délku bazénu, na jejíž základě se určí uplavaná vzdálenost. Od délky bazénu se pak odvíjí i další plavecké ukazatele, kterých je podstatně více než u plavání ve volné přírodě. Je tedy jedno, zda je bazén venkovní či vnitřní. Zásadní dovedností je tedy udělat otočku tak, aby hodinky poznaly, že plavete novou délku. 

Z mých zkušeností ale plyne, že s tím zpravidla není problém – jen občas se určí otočka dříve, například tehdy, když se někomu vyhýbáte a případně musíte i na chvíli zastavit, někdy se naopak otočka „zapomene“ a místo dvou délek se uloží jedna dvojnásobná. Ale to se fakt stává výjimečně a je nutno s tím počítat. Nenechte se tím vyvést z konceptu, důležitý je pocit, ne data. Navíc čím novější hodinky používám, tím přesnější určování délek je.

Plavání v bazénu je tedy klasická aktivita, kde se nepoužívá GPS. Jediné, co musíte před plaváním nastavit, je délka bazénu. Kromě standardních délek 25 a 50 m si můžete určit vlastní, nejkratší je 14 m. Já toho využil v lázních, kde byl z prostorových důvodů bazén jen s délkou 15 m. A nutno říct, že jsem byl rád, protože po operaci bych větší délky asi nezvládl. Nyní už plavu běžné délky 25 a 50 m bez probémů...

Nastavení datových polí

Datové obrazovky pro plavání jsou stejné jako jinde, jen je tu navíc obrazovka s odpočinkem, kterou si můžete do aktivity přidat. K ní se vrátím později. Plavání podporují všechny aktuální modely, od Forerunner 55 nahoru. Levnější modely mají možnosti omezené, ale to základní vč. rozpoznání plaveckého způsobu umí všechny. Pojďme se tedy podívat, co všechno umí hodinky změřit.

  • Vzdálenost: Základní metrika, která ukáže, jak daleko jste doplavali v celé aktivitě. Měří se i vzdálenosti jednotlivých intervalů – to jsou úseky oddělené pauzou. 
  • Tempo: Čas, za který zaplavete 100 m. Není to tedy závislé na délce bazénu. Lze měřit průměrné tempo či tempo poslední délky a posledního intervalu.
  • Délka: Základní jednotka plavecké aktivity v bazénu, řada metrik se vztahuje právě k jedné délce bazénu
  • Záběr: Jedno konkrétní plavecké tempo, v aktivitě se počty záběrů počítají vzhledem k délce, intervalu, určuje se typ záběru atd. 
  • SWOLF: Metrika, která sčítá dobu, za kterou uplavete jednu délku a počet temp, který k tomu byl potřeba. Čím je toto číslo nižší, tím lépe. Můžete si zobrazit SWOLF poslední délky, interval či průměr celé aktivity. 
  • Interval: Časově ohraničený úsek, na který se rozdělí aktivita. Zpravidla jsou intervaly odděleny odpočinem, někteří plavci v novém intervalu mění plavecký způsob.

Já mám v datové obrazovce celkem šest až sedm datových polí (záleží na hodinkách, které právě používám), základem je celková délka, stopky, SWOLF pro poslední délku a průměrný SWOLF pro celou aktivitu, srdeční tep, průměrný srdeční tep a průměrné tempo celé aktivity. Na dalších obrazovkách můžete mít data pro intervaly, počty záběrů, tempo intervalu apod. Možností je celá řada a vše najdete v nastavení datových obrazovek.

Poznámka: Dotykové modely jako Venu 2 nebo Vívoactive 4 mají jen jednu datovou obrazovku. A to z prostého důvodu: při plavání nelze hodinky ovládat dotykem a tudíž obrazovky přepínat. 

Specifickou datovou obrazovkou je obrazovka odpočinku, která se ukáže jen tehdy, když máte pauzu mezi intervaly. Kdykoliv si potřebujete odpočinout, stisknete tlačítko Lap – vpravo dole. Pokud máte přidanou obrazovku odpočinku, zobrazí se během něj. Na této obrazovce mám zobrazenu dobu aktuálního odpočinku, délku posledního intervalu a celkovou délku, průměrný SWOLF a průměrné tempo a aktuální srdeční tep. Můžete si sem ale dát cokoliv, ideálně data, která souvisí s posledním intervalem. K plavání se zase vrátíte stiskem Lap.

Záznam nácviku

Dalším specifikem je Záznam nácviku, jde rovněž o samostatnou datovou obrazovku. Ta slouží k ručnímu zaznamenávání tréninku kopů, plavání jednou rukou nebo jakéhokoli typu plavání, který nespadá do jednoho ze čtyř hlavních druhů záběrů. Hodinky by pak nemusely správně rozeznat to, že jste uplavali délku a začínáte novou. V tomto režimu se tedy pouze počítá čas a tudíž datová obrazovka má jen stopky. 

Kdykoliv chcete tuto aktivitu použít, přepněte se na obrazovku Záznam nácviku a stisknutím tlačítka Lap zahájíte a posléze i ukončíte nácvik. Po celou dobu se zaznamenává doba plavecké aktivity, takže o nic nepřijdete. Po ukončení nácviku jen zadáte uplavanou vzdálenost - přírůstky se mění podle nastavené délky bazénu. Pokud chcete zahájit další interval nácviku, opět stiskněte tlačítko Lap, jinak se vraťte na datovou obrazovku plavecké aktivity a pokračujte v plavání. 

Tep měří i optika

Dříve nebylo možné měřit tep pod vodou optickým snímačem, takže aktivity plavání se ukládaly bez něj. Resp. optický snímač měřil i pod vodou, ale podle Garminu nebylo měření spolehlivé. A pokud jste chtěli tep měřit, potřebovali jste speciální hrudní pás HRM-Swim, případně HRM-Tri. Prvně jmenovaný je určen pro plavání v bazénu, a to díky širšímu pásu s lepší přilnavostí, takže nesjížídí při otáčkách na konci délky. Navíc je odolný vůči chlóru.

Jeho provedení ale není vhodné pro běžné aktivity jako běh nebo jízda na kole, není totiž tak pohodlný a pružný jako HRM-Tri - a nově pak jeho nástupci, HRM-Pro/Pro Plus. U nich je ale zase problém s možným sjížděním z hrudi při otáčkách. Navíc tyto pásy nejsou vhodné do chlorované vody, materiál v ní totiž může degradovat. Do hodinek se tep z hrudního pásu stáhne až po ukončení aktivity, pod vodou totiž nefunguje bezdrátový přenos. 

Současné hodinky už podporují snímání tepu optikou, takže pás není třeba - a nutno říct, že to v zásadě funguje. Spolehlivé to úplně není, když se podíváte na srovnání několika aktivit, kdy na jedné ruce byly hodinky Epix s novým čidlem 4. generace a na druhé F6X Pro s čidlem třetí generace. Epix ukazoval uvěřitelnější tepy a měl i menší výkyvy, ale to je jasné, protože je o nějaké dva tři roky novější a by by divné, kdyby nebyl přesnější. Před plaváním je nutno hodinky dobře na zápěstí utáhnout, aby se mezi čidlo a ruku příliš velká vrstva vody.

Vyhodnocení plavecké aktivity

Po ukončení plavecké aktivity následuje její vyhodnocení. První data ukážou hodinky Epix a Fénix 7 hned po uložení – vzdálenost, celkový čas, tempo, zóny srdečního tepu či celkovou zátěž. Tlačítkem Start se pak dostanete do podrobností, kde najdete aerobní a anaerobní zátěž, počet záběrů na délku a na jednu minutu či průměrný SWOLF. Podívat se můžete rovněž na jednotlivé zóny tepu či intervaly plavání. Na hodinkách Fénix 6 a dalších starších modelech je tento přehled o něco chudší, chybí například graf průběhu tepu během aktivity.

Kompletní přehled pak najdete v deníku Connect, a to jak na mobilu, tak na webu. V mobilu máte jako u všech aktivity čtyři obrazovky. 

  • 1. Úplně základní souhrn, velmi stručný – délka, čas, kalorie, tempo, SWOLF
  • 2. Podrobný textový přehled – počet záběrů, tempo, rychlost, čas, odpočinek, tepy, teplota vody atd.
  • 3. Intervaly – délka, čas a průměrné tempo jednotlivých intervalů
  • 4. Grafické přehledy – tempo, záběry, tep a jeho zóny, SWOLF, tréninkový efekt

Poznámka: Zajímavé je, že dříve se v deníku Connect ukazovala i teplota bazénu, nyní zmizela. U všech testovaných modelů jako F6X, F7S či Epix. 

Když na obrazovce intervalů otočíte mobil naležato, zobrazí se další podrobnosti. Jednak jsou tu kromě intervalů také časy odpočinku, jednak u každého intervalu je uveden i plavecký způsob, a všechny metriky pro daný interval: tep, tempo, SWOLF, záběry apod. Takže pokud si rádi hrajete s daty, tady máte všecko. 

Na webu najdete v podstatě to samé, jen si můžete u grafů zobrazit jednotlivé metriky v závislosti na vzdálenosti, a tedy se neukazují „zuby“ odpočinku (při odpočinku se vzdálenost nezvětšuje), či na čase, kdy jsou „díry“ odpočinku zobrazeny v čase, a na vzdálenosti včetně odpočinku, kdy se ukážou místa, kde jste odpočívali – ale všechny jsou stejně velká nezávisle na tom, jak dlouhý odpočinek byla. Na mobilu je standardem graf v závislosti na čase, a tedy se „zuby“ odpočinku. Tagy: