TrueUp: Jak funguje synchronizace dat a fitness metrik mezi různými hodinkami a cyklonavigacemi

20.9.2022
Pokud používáte více zařízení Garminu, hodí se vám sdílení dat mezi jednotlivými modely. Důležité je to pro zejména u aktivit - jízda uložená v Edge se propíše do hodinek a tam ovlivní metriky jako Stav tréninku nebo Připravenost k tréninku
Synchronizace aktivit

Na hodinkách i cyklonavigaci máte díky TrueUp všechny aktivity totožné


Sdílení dat mezi zařízeními Garminu funguje už několik let, poprvé jsem o funkci Physio TrueUp psal na jaře roku 2018. Základní TrueUp, kde se sdílela data jako kroky či minuty intenzivní aktivity však funguje již od roku 2016. Aktuálně podporují sdílení dat všechny v současnosti prodávané modely hodinek a cyklonavigací.

Co se tedy sdílí? V podstatě úplně všechno - některá data a metriky zcela, některá jen částečně. A bohužel, některá zatím vůbec, čemuž se budu věnovat dále. 

Kroky, patra, minuty intenzivní aktivity

Základem jsou kroky, nastoupaná patra a minuty intenzivní aktivity, ty fungovaly jako první. Výhodou je, že když změníte hodinky, data z těch původních se přes mobilní deník Connect přenesou do nových.

Pokud nosíte hodinky dvoje jako já, pak se tato data navzájem synchronizují. Když máte na jedněch hodinkách více kroků a na druhých méně (každá ruka se přece jen hýbe při aktivitě jinak), jednou za čas se data sloučí a na obou hodinkách budete mít stejně. To platí i pro patra a MIA.

Minuty intenzivní aktivity se sdílejí také s Edge 1040, které mají i samostatný doplněk. Takže když získáte MIA s cyklonavigací, klasicky se přenesou do mobilu a odtud do hodinek. A naopak, samozřejmě. 

Aktivity

Jako další se začaly synchronizovat aktivity. Tj. když si změříte aktivitu v jednom zařízení, objeví se i v zařízení druhé, případně všech dalších, která máte připojena k deníku Connect. Uvidíte základní informace jako délku trasy, průměrku, tempo, tréninkový efekt či zóny tepu. Už se ale neukáže mapa či průběh nadmořské výšky - ta je vidět jen na zařízení, kde aktivita proběhla. 

Funguje to i s cyklonavigací - tam si můžete prohlédnout nejen svoje cykloaktivity, ale ukáže se tam i běh, plavání a další. Současně s aktivitami se synchrozují i souhrny, tj. na všech svých zařízeních vidíte, kolik jsme týdně/měsíčně uplavali, uběhli a ujeli na kole. Synchronizují se také rekordy pro běh, plavání a cyklistiku, nově také pro sílu, ale to jsem zatím neměl možnost ověřit. 

Nepřehlédněte: Physio TrueUp: jak funguje synchronizace dat mezi hodinkami a cyklonavigací?

Pozor ale, synchronizace souhrnů platí jen pro hodinky - tam budou shodné. U cyklonavigací jako Edge 1030 nebo Edge 1040 fungují souhrny jinak - tam se ukazují nikoliv po měsících, ale celkově pro různé typy aktivit, v základu pro aktivity silniční a horské cyklistiky a jízd na kole uvnitř. A to pouze pro jízdy absolvované s cyklonavigací. 

Stav tréninku a tréninková zátěž

Líbí se mi také to, že aktivita z jednoho zařízení má vliv na fitness metriky jako Stav tréninku nebo Připravenost k tréninku na všech dalších zařízeních. Příklad: aktivita proběhne na hodinkách Epix, čím budou následně obě metriky ovlivněny - Připravenost k tréninku prodlouženou dobou regenerace, Stav tréninku pak zvýšenou zátěží. 

Nepřehlédněte:

Tato aktivita se synchronizuje do hodinek Fénix 7. Tím se automaticky rovněž ovlivní Stav tréninku, protože se změní celková Krátkodobá zátěž, a také se upraví Připravenost k tréninku změnou doby regenerace a současně zvýšením zátěže. U hodinek Fénix 6 nebo Forerunner 255 se ovlivní jen Stav tréninku, protože zde Připravenost k tréninku chybí.  

To samé platí, když pojedete s cyklonavigací Edge. Aktivita se synchronizuje do hodinek, v nich ovlivní jak Stav tréninku, tak Připravenost k tréninku. Platí to i opačně, ovšem v Edge 1040 funguje Stav tréninku odlišně od hodinek, zde pro získání statutu potřebujete měřič výkonu v pedálech. Ale třeba někdy do budoucna to bude stejné jako u hodinek...

A díky, nebo spíše kvůli tomu se liší nová Krátkodobá zátěž od staré Sedmidenní zátěže. Zatímco Sedmidenní je pouhým součtem týdenních hodnot, Krátkodobá bere v potaz také to, jak je aktivita stará. Čím je mladší, tím větší vliv má na hodnocení (skóre) zátěže a naopak. 

Tip: Krátkodobá zátěž: Upravená metrika nového Stavu tréninku

Hodnoty spánku

Krátce poté, co se doplněk pro spánek objevil přímo v hodinkách a tudíž jej přestala vyhodnocovat aplikace Connect, se začal spánek synchronizovat napříč hodinkami. To znamená, že pokud byste spali s vícero hodinkami na ruce, do deníku Connect se nahrají data z hodinek, které slouží jako primární pro sledování vaší fitness aktivity. A současně se přepíší data ve všech ostatních hodinkách. 

Pokud tedy chci srovnávat spánek v různých hodinkách z dané noci, musím mít vypnutý deník Connect na mobilu - buď shodit aplikaci, nebo vypnout Bluetooth. Jakmile je připojení aktivní, do aplikace se nahraje spánek z primárních hodinek a ten se současně synchronizuje se všemi vašimi dalšími hodinkami. 

Tip: Nový doplněk pro Fénix 6: Konečně uvidíte svůj spánek přímo v hodinkách

Fitness metriky

Sdílí se rovněž některá fitness nastavení a metriky, například hodnota VO2max pro běh, případně cyklistiku, pokud ji máte díky jízdě s měřiči výkonu stanovenu. Ale třeba DC Rainmaker zjistil, že při častých změnách hodinek se mu hodnota běžecké VO2max občas sníží při načtení do nových hodinek a chvíli trvá, než se vrátí na původní hodnotu. 

Zkoušel jsem tak nastavit manuálně zóny tepové frekvence a „propsaly“ se do dalších hodinek, stejně tak změny laktátového prahu či výkonnostní zóny. Zóny se také změní, pokud máte nastavenu autodetekci - když v jedněch hodinkách dojde ke změně, upraví se i v dalších modelech. Funguje to i s Edge - aktivita na cyklonavigaci ovlivní tyto komplexní metriky v hodinkách. 

A co se naopak nesdílí?

Některé fitness metriky se ale mezi jednotlivými zařízeními nesdílí. Abyste měli na hodinkách záznam těchto dat, musíte je holt nosit. Konkrétně jde o:

  • tepová frekvence (vyjma KST)
  • stres
  • Body battery
  • průběh noční VST a dlouhodobý průměr VST 

Poznámka: Zatímco sledování průběhu tepovky se nesdílí, denní/týdenní klidová tepová frekvence (KST) už ano. Ta je shodná na všech zařízeních, která používáte.

Zatímco u tepovky, stresu nebo BB to není problém, tyto hodnoty se dají během jednoho dne nošení „do kupy“, ale noční VST už problém je. Každé hodinky, kde nemáte stanovenu optimální dlouhodobou hodnotu, baseline, musíte nosit 19 dní - a teprve pak získáte stav VST, který pak má vliv na další metriky. 

A právě proto metriky jako Stav tréninku nebo Připravenost tréninku nebudou shodné na žádných hodinkách které používáte. Na jednotlivých zařízeních totiž máte odlišná data tepu, stresu, Body Battery i VST, protože narozdíl třeba od spánku se navzájem nesychronizují. Jasně, nebude to takový rozdíl u Stavu tréninku, kde nemáte číselné skóre, jen slovní vyjádření, ale u Připravenosti k tréninku už ano, skóre se může lišit i o celé desítky. 

Funguje to téměř dokonale

Garmin udělal za ta léta kus práce, Physio TrueUp funguje velmi dobře. Hodí se to v případě, že používáte více zařízení, zejména cyklonavigaci a hodinky, případně dvoje hodinky z důvodu nějakého testování metrik a podobně. Na druhou stranu většině uživatelů to může být jedno, protože mají jen jedny hodinky a hotovo. Tak jako tak, za mě palec nahoru.