Noční stav VST má zásadní vliv na Stav tréninku. Určuje, zda budete produktivní, nebo přetížení

8.9.2022
Na hodinkách Fénix 6X a Epix jsem měl stejná data výkonu, zátěže, regenerace, tepových zón apod. Jediné, čím se lišily, byla hodnota noční VST. A tento rozdíl způsobil i zcela odlišné hodnocení Stavu tréninku

Jednou z metrik, která má vliv na Stav tréninku (2.0), je noční VST - průběh variability srdečního tepu během spánku. Aby byl váš trénink efektivní, tedy alespoň dle Garminu, je třeba dobře regenerovat. A optimální hodnota VST k regeneraci příspívá. Má přímou souvislost s fyzickým stresem, který Garmin v hodinkách měří už řadu let. Čím je VST vyšší - a blíže ke stovce - tím lépe. Každý má své optimum jinde, hodinky jej stanoví po prvních 19 dne nošení. Já mám svoje optimum někde mezi 35 až 40 ms. 

Nepřehlédněte:

Na Stav tréninku má vliv nejen hodnota VST poslední noci, ale především průměr za posledních sedm dní. A když ten vypadne z optima, to znamená, že bude nízký, projeví se to negativně i na Stavu tréninku. Pokud budete mít tréninkovou zátěž v optimu a současně nízkou hodnotu VST, překlopí se Stav tréninku z Produktivní nebo Udržování do stavu Přetížení. 

Je to dobře vidět na srovnání z Fénix 6X a Epix. Na obou hodinkách byly totožná data tréninkové zátěže (protože se aktivity synchronizují přes TrueUp), stejná hodnota regenerace, VO2Max apod., ale hodinky měří rozdílně VST (zde se hodnoty nesynchronizují). Na F6X na levé ruce mám noční VST dlouhodobě vyšší než na Epixech na pravé ruce. A zatímco na F6X bylo daný týden VST stále ještě na hraně optima, na Epixech spadlo pod něj a stav se ohodnotil jako Nízký. 

A to mělo vliv i na Stav tréninku. Na F6X jsem měl stále hodnocení Produktivní, zatímco na Epixech už Přetížení. Rozdíl byl pouze v hodnotách VST, vše ostatní stejné, včetně kompletního nastavení hodinek jako zóny tepu aj.

Poznámka: To, že VST má zásadní vliv Stav tréninku, je vidět i na tom, že pokud nemáte stanoveno optimum pro VST a tudíž nezískáte hodnocení sedmidenního průměru, žádný Stav tréninku nezískáte, i když máte tréninkovou zátěž. Resp. platí to tehdy, pokud máte jiné aktivity než běh. Běžcům se Stav tréninku ukazoval i dříve, protože pro ně byl primárně určen.

Stav tréninku

Na Fénix 6X hodnocení Stavu tréninku Produktivní, na Epixech přetížení

 • Krátkodobá zátěž

  Na obou hodinkách je totožný průběh zátěže. Aktivity probíhaly na Edge 1040 a do hodinek byly načteny přes TrueUp, nemohou být tedy rozdílná

 • Noční VST

  Sedmidenní průměr VST a slovní hodnocení ve zkrácených doplňcích

 • Noční VST

  Detailní zobrazení optima noční VST, sedmidenní průměr a hodnota poslední noci 

 • Graf VST

  Na obou hodinkách se průběh VST liší, a to dlouhodobě. Na F6X mám vyšší hodnocení, na Epix (A Fénix 7S) pak nižší - a to má vliv i na Stav tréninku