Noční stav VST má zásadní vliv na Stav tréninku. Určuje, zda budete produktivní, nebo přetížení

18.2.2023
Na hodinkách Fénix 6X a Epix jsem měl stejná data výkonu, zátěže, regenerace, tepových zón apod. Jediné, čím se lišily, byla hodnota noční VST. A tento rozdíl způsobil i zcela odlišné hodnocení Stavu tréninku
Stav tréninku

Na Fénix 6X hodnocení Stavu tréninku Produktivní, na Epixech přetížení


Jednou z metrik, která má vliv na nový Stav tréninku, je noční VST - průběh variability srdečního tepu během spánku. Aby byl váš trénink efektivní, tedy alespoň dle Garminu, je třeba dobře regenerovat. A optimální hodnota VST k regeneraci příspívá. 

Má přímou souvislost s fyzickým stresem, který Garmin v hodinkách měří už řadu let. Čím je VST vyšší - a blíže ke stovce - tím lépe. Každý má své optimum jinde, hodinky jej stanoví po prvních 19 dne nošení. Já mám svoje optimum někde mezi 35 až 40 ms. 

Nepřehlédněte:

Stav VST je zásadní

Na Stav tréninku má vliv nejen hodnota VST poslední noci, ale především průměr za posledních sedm dní. A když ten vypadne z optima, to znamená, že bude nízký, projeví se to negativně i na Stavu tréninku. Pokud budete mít tréninkovou zátěž v optimu a současně nízkou hodnotu VST, překlopí se Stav tréninku z Produktivní nebo Udržování do stavu Přetížení. 

Toto srovnání jsem původě udělal loni, a to díky tomu, že v té době nefungovala synchronizace VST - ale všech dalších metrik Stavu tréninku ano. Proto jsem mohl mít na různých hodinkách různé hodnoty. To už dnes možné není, vždy jsou nějaké hodinky primární a data z nich se synchronizují do ostatních. Jednotný Stav tréninku má shodná data na všech podporovaných hodinkách.

Fénix 6X vs. Epix

Je to dobře vidět na srovnání z Fénix 6X a Epix. Na obou hodinkách byly totožná data tréninkové zátěže (protože se aktivity synchronizují přes TrueUp), stejná hodnota regenerace, VO2Max apod., ale hodinky měří rozdílně VST (zde se hodnoty nesynchronizují). Na F6X na levé ruce mám noční VST dlouhodobě vyšší než na Epixech na pravé ruce. A zatímco na F6X bylo daný týden VST stále ještě na hraně optima, na Epixech spadlo pod něj a stav se ohodnotil jako Nízký. 

A to mělo vliv i na Stav tréninku. Na F6X jsem měl stále hodnocení Produktivní, zatímco na Epixech už Přetížení. Rozdíl byl pouze v hodnotách VST, vše ostatní stejné, včetně kompletního nastavení hodinek jako zóny tepu aj.


Diskuse k článku (0)