Variabilita srdečního tepu (VST) aneb Jak hodinky dokážou změřit míru vašeho stresu

13.6.2017
Skóre stresu

Nižší skóre stresu může znamenat kvalitnější trénink


Během recenze Fénix 5X jsem si vyzkoušel, jak pomocí hodinek změřit úroveň svého stresu. Čím nižšího skóre dosáhnete, tím ve větší pohodě jste a tím lépe by se vám mělo trénovat. Co ale tato úroveň stresu znamená? Takto vysvětluje hodnotu VST, tedy Variability srdečního tepu, Garmin:

Vaše srdce nebije v dokonale pravidelném rytmu jako metronom. Odchylky mezi jednotlivými údery srdce jsou dokonce u zdravých lidí zcela normální. Pro lepší pochopení toho, jak společnosti Garmin a Firstbeat používají variabilitu srdečního tepu k tomu, aby vám poskytly lepší informace o stavu vašeho těla, je nejprve potřeba pochopit, co tuto variabilitu způsobuje.


Tento článek už je notně zastaralý, o stresovém skóre a VST si přečtěte v mnohem podrobnějším a novějším článku.


Co ovlivňuje tepovou frekvenci?

Srdce je řízeno autonomní nervovou soustavou (ANS), což je část nervového systému, která není ovladatelná vůlí. ANS se skládá ze dvou částí označovaných jako sympatikus a parasympatikus. Sympatikus je ta část ANS, která je aktivní, pokud jste vystaveni nějakému stresu. Je to část, která uvádí všechny systémy do stavu pohotovosti. Parasympatikus je naopak klidná část, která tiše udržuje provoz, když jste uvolnění a nechystá se vám právě na krk skočit tygr. Pokud je aktivnější sympatikus, zvýší se většinou vaše tepová frekvence a váš tep je pravidelnější, takže se sníží VST.

Pokud je aktivnější parasympatikus, tepová frekvence se sníží a srdce bije tehdy, když má zrovna čas vyhovět potřebám vašeho těla, a ne podle tak striktního režimu, jako když je u kormidla sympatikus. Jinými slovy, VST se zvýší. Díky tomu je VST skvělým ukazatelem rovnováhy mezi aktivitou těchto dvou částí autonomní nervové soustavy, a tedy i nepřímým měřítkem stresu. Vyšší hodnota VST znamená nižší míru stresu.

TIp: Noční měření variability srdečního tepu (VST) jako poklad pro nové fitness metriky 

Jak poznat, že jste ve stresu?

VST lze vyjádřit mnoha různými statistickými metodami, ale test zátěže VST (dříve skóre stresu) vám značně usnadní život tím, že míru stresu zobrazí na snadno pochopitelné stupnici od 0 do 100 vytvořené speciálně jako další nástroj pro posouzení toho, jak se vašemu tělu daří a jak zvládá stres z tréninku a životní stres.

Nepřehlédněte: Skóre stresu: Základní ukazatel zjišťující zatížení vašeho organismu

Přestože hodnota VST se při zahájení tréninku začne snižovat a klesá i nadále v jeho průběhu, stále z ní lze vytěžit užitečné informace, a to i když běžíte rychle. Funkce laktátového prahu (k dispozici u vybraných zařízení Garmin) využívá funkci Firstbeat, která hledá bod zvýšení VST. Ten úzce koresponduje se srdečním tepem odpovídajícím vašemu laktátovému prahu (o laktátovém prahu se stručně zmiňuji v recenzi Fénix 5X).


Diskuse k článku (0)