Zdravotní a fitness metriky Garminu: Tepová frekvence, stres, VST, tlak, EKG či spánek. Kompletní přehled

7.4.2024
Hodinky dokážou změřit řadu údajů, díky nimž můžete sledovat svoje údaje o zdraví a základní kondici. Klidová tepovka, stres, VST či kvalita spánku ukážou, zda na vás něco neleze či jak budete připraveni pro nový den
Zdravotní a fitness funkce

Hodinky dnes už toho umí změřit či odhadnout tolik, že se v tom sám začínám ztrácet


Už někdy od roku 2017 postupně aktualizuju článek s přehledem funkcí a metrik, které Garmin umí změřit. Jenže teď už jich je tolik, navíc každý pes jiná ves, proto jsem rozhodl se rozdělit jej do dvou přehledů. V tom prvním najdete základní zdravotní a fitness metriky, v druhém pak metriky sportovní. Navíc jsem jednotlivé možnosti trochu více rozepsal...

Nepřehlédněte: Sportovní a tréninkové metriky Garminu: Zátěž, zóny tepu, VO2max, výkon či stamina. Kompletní přehled

Poznámka: U některých jako Minuty intenzivní aktivity jsem váhal, do kterého přehledu je zařadit, protože mohou patřit do obou, ale nakonec jsem to spíše než podle nějakého klíče udělat intuitivně. 


Tepová frekvence: Základní metrika

Měření tepové frekvence (častěji, ale méně správně srdeční tep) je naprosto základní a současně zásadní metrikou hodinek. O ní se odvíjí celá řada ostatních, ať už zdravotních, fitness či sportovních. Hodinky měří tepovku pomocí optického snímače vestavěného na spodní straně zařízení, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Nejnovější hodinky mají snímač páté generace, která je zase o kus přesnější, a to zejména při aktivitě. 

Hodnotu tepové frekvence můžete sledovat přímo na hodinkách a případně si ji zobrazit i v přehledném grafu, či následně vyhodnotit v počítači. V doplňku se ukazuje kromě průběhu tepovky také hodnota KST, tedy klidového srpečního tepu. To je nejnižší hodnota, na kterou se tepovka během dně dostala - ale není to chvilkové minimum, ale nejnižší průměr za nějaké období - vypozoroval jsem, že jde o nějakých pět minut. 

KST se běžně pohybuje pohybuje mezi 60 a 90 tp/m. Čím je však člověk trénovanější, tím nižší KST mívá. U sportovců může klesat až k hodnotám 40 tp/m. A právě ve spánku obvykle dosahujete nejnižších hodnot. KST také pomáhá určovat začátek spánku - když se srdce zklidní a tělo se nehýbě, předpokládají, je jste ulehli ke spánku. Průběh KST a maximální tepovky je dobře vidět v historii v deníku Connect.

Další informace: Tepová frekvence: Sledování, nastavení, limity, grafy, historie, sdílení tepu

Skóre stresu

Trénink, spánek, výživa a celkový životní stres ovlivňují váš výkon, jak při běhu, tak na kole nebo při plavání. Když jdete trénovat pod tlakem, je to špatně. A právě škála skóre stresu, která se pohybuje od 1 do 100, vám pomůže rozhodnout, zda je vaše tělo připraveno na náročný tréninkový běh nebo raději na cvičení jógy. Stres má vliv i na kvalitu spánku a jeho následné hodnocení, stejně jako na další metriky. 

V tomto ohledu ale nelze slovo stres chápat v běžném smyslu, u Garminu stres znamená zatížení organismu. Při aktivitě je míra stresu vyšší, při odpočinku nižší. Stres organizmu spolehlivě zvýší faktory jako psychické vypětí - ať už pozitivní, nebo negativní, fyzická námaha, nemoc či běžné nachlazení, nevyspání (zejména dlouhodobé), nadměrná konzumace jídla, alkohol a drogy obecně.

Skóre stresu: Základní ukazatel zjišťující zatížení vašeho organismu. Faktory, které jej ovlivňují

Variabilita srdečního tepu - VST

Variabilita srdečního tepu souvisí s určováním míry stresu. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe – vaše tělo regeneruje. Pokud vaše srdce bije méně pravidelně (vyšší VST), máte nižší stresové skóre a naopak. Čím nižší VST, tím větší fyziologický stres a vaše tělo je více v napětí – připraveno k akci. A současně méně odpočívá.

VST je nejen součástí řady dalších metrik, ale hodinky ji sledují i samostatně, a to v průběhu noci - noční VST. Tato metrika je pak součástí Stavu tréninku a Připravenosti k tréninku (v závislosti na modelu). Hodinky určí vaše základní optimum a hlídají, zda se hodnotami pohybujete v daném rozsahu či nikoliv. Nižší VST je odrazem tréninkového přetížení nebo nemoci. 

Noční měření variability srdečního tepu (VST) jako poklad pro nové fitness metriky

 

Spánek: Délka, kvalita, fáze

První sledování spánku mají hodinky Garminu už řadu let. Zatímco dříve dokázaly v podstatě měřit jen to, jak se v posteli vrtíte, nyní už dokáže spánek vyhodnotit podstatně komplexněji. Dokážou samy určit začátek a konec spánku, jednotlivé fáze (lehká, hluboká, REM) i dobu aktivity (např. návštěva toalety). Spánek je pak hodnocen jak pomocí skóre, tak i slovně - alespoň u novějších modelů.

Spánek: Jak hodinky a náramky Garminu měří jeho kvalitu a délku. Novinky a kompletní přehled

Postupně se v hodinkách objevují i další vylepšení, jako detekce zdřímnutí, čili hodiky už umí pracovat i s odpoledním šlofíkem, Spánkový poradce, kdy hodinky radí, jak dlouho byste měli spát následující noc, či Režim spánku - plán, kdy si nastavít běžnou dobu usnutí a probuzení. Na základě toho pak hodinky umí lépe detekovat začátek večerního spánku. 

Zdřímnutí, Spánkový poradce a vylepšené Body Battery: Novinky pro Fénix, Epix a Forerunner

Body Battery: Energie vašeho těla

sleduje stav vašeho těla. Jde o jakýsi stav nabití vašeho těla energií, a tedy jeho připravenost na trénink. Když má třeba elektrické auto nízký stav nabití baterie, bude mít logicky kratší dojezd. Pokud ji ale nabijete do plna, dojedete dál. V podstatě jde o procento nabití – čím je číslo vyšší, tím více energie logicky máte (maximem je 100). 

Další informace: Body Battery: Jaký je stav nabití vašeho těla energií?

Z grafu doplňku Body Battery se také dozvíte, jak vaše energie stoupala či klesala od dnešní půlnoci. Po fyzické aktivitě ubude nabití celkem výrazně, stejně jako když budete sice fyzicky v klidu, ale ve stresu – například v náročné práci. V nové verzi Body Battery navíc přidává faktory, které mají na BB vliv - ať už je to spánek, odpočinek, zdřímnutí nebo aktivity. Týká se to ale jen novějších modelů.

Další informace: Přepracované Body Battery s faktory ovlivňující energii. Spánek, aktivity, zdřímnutí, odpočinek 

PulseOX: Okysličení krve

Tato funkce, označována někdy jako SpO2, v podstatě ukazuje saturaci kyslíku v krvi (v periferních částech těla). U zdravého člověka by měla hodnota činit 95–99 % a v podstatě jde o hodnotu, kolik kyslíku je navázáno na hemoglobin v krvi. Pokud je tato hodnota nižší, do těla se dostává málo kyslíku - například u astmatiků nebo u různých srdečních vad. Jakmile se dostane pod 80 %, už to zavání nějakým vážným problémem a odjezdem do nemocnice. 

Další informace: PulseOX: Jak pulzní oxymetr v hodinkách snímá okysličení krve a možnosti nastavení

Frekvence dýchání

Frekvenci dýchání sledují hodinky, pokud je zapnut snímač tepu, neustále. Můžete se tak v doplňku nebo v aplikaci Connect, jak dýcháte během dne, ve spánku či při aktivitě. Tento ukazatel souvisí jak s měřením stresu, tak i s intenzitou při tréninku. Jednotka je prostá - počet nádechů za minutu. Samozřejmě jde jen o odhad z tepové frekvence, hodinky reálně nemají možnost rychlost nádechů změřit. 

Obecně platí, že nízká dechová frekvence v klidovém stavu je známkou dobré fyzické kondice. Lidé s dobrou kondicí mají frekvenci nižší i během aktivity a po jejím ukončení se ke klidové frekvenci rychleji vracejí. Hodinky nabízí i speciální aktivitu Dýchání, která zahrnují různé typy odpočinku v každém dýcháte podle jiného schématu a jinou dobu. Venu 3 a Vívoactive 5 pak mají ještě další aktivitu, a sice Meditace, kdy posloucháte hudbu či zklidňující povídání a u toho odpočíváte.  

Další informace: Jak hodinky sledují frekvenci dýchání a k čemu to může být

Hydratace aneb Kolik toho vypijete

Zde nejde ani tak o metriku hodinek, jako spíše jen o záznam toho, co přes den vypijite. Hodinky nastaví optimální objem tekutin, který byste měli vypít - mimo jídla. Po každém napití si jednoduše přidáte daný objem do hodinek nebo deníku Connect a ten se započítá do celkvého denního součtu. 

V přehledu Hydratace si pak můžete zobrazet grafy podle jednotlivých dnů, týdnů či celého roku. Jde o sloupcový graf, jehož výška ukazuje denní cíl daného dne a modrá výplň pak vypitý objem. Cíl může být buď pevný, nebo se bude upravovat podle toho, jaké jste měli daný den aktivity.

Vždy po uložení se můžete podívat na odhad pocení, který Garmin určí na základě venkovní teploty a zátěže. A tento odhad pocení vám přidá k dennímu cíli tekutin, co máte vypít. Já měl nastaveno 2 800 ml, ale upravil jsem si cíl na 2 000 ml; víc prostě nevypiju. Možná jen v létě, kdy je větší žízeň. 

Další informace: Hydratace: Jak si pomocí Connectu a hodinek hlídat, kolik toho vypijete. Pocení, cíle, elektrolyty, nastavení

 

Menstruace aneb Zdraví žen 

Doplněk pro sledování menstruačního cyklu mají hodinky už delší dobu. Stejně jako Hydrataci si jej většinou musíte stáhnout z Connect IQ, ne všechny hodinky jej mají nativně. Nejprve zadáte datum počátku menstruace, od níž Garmin odvodí, kdy nastane další cyklus. Standardní doba trvání krvácení je tři dny, čas počátku a konce můžete vždy upravit. 

V kalendáři pak vidíte jednotlivé fáze cyklu, na jejichž základě mohou hodinky upravit i doporučení tréninky. V době menstruace navíc můžete přidávat i zdravotní potíže (bolest hlavy, břicha...) či příznaky jako síla výtoku (pokud byl) či dokonce náladu. Zkrátka je to celé velmi komplexní, už delší dobu se chystám na článek, ale protože to neotestuji sám na sobě, potřebuji kooperaci manželky a hlavně čas ji sledovat...

EKG: Elektrokardiogram

Měření EKG zatím není dostupné v Evropě, ale jen v USA a několika menších asijských zemích. Přesto se dá pomocí drobné finty aktivovat i v našich podmínkách. Jakmile k aktivaci dojde, už můžete provádět měření kdekoliv na světě. 

Aktuálně tuto funkci podporují jen modely Epix Pro, Fénix 7X Pro, Venu 3, Venu 2 Plus a Tactix 7 AMOLED, případně další (budoucí modely) s optickým snímačem páté generace. Měření probíhá jednoduše: dáte se do klidu, opřete zápěstí o stůl nebo jinou pevnou podložku. Po celou dobu měření je nutno mít na lunetě hodinek palec a ukazovák, aby byl uzavřen elektrický okruh (druhá část je kovový kroužek kolem optického snímače).

Měření trvá 30 sekund, po které musíte být zcela v klidu. Po dokončení měření hodinky ukážou, zda netrpíte fibrilací síní. Můžete také případně zadat, jestli nepociťujete některou z potíží doprovázející arytmii, například zrychlenou tepvou frekvenci, vynechávání tepu apod. Výsledek pak lze exportovat do PDF a poslat třeba mailem.

Další informace: Měření EKG: Praktický test na hodinkách Fénix 7X Pro

Krevní tlak

Stejně jako měření EKG ani měření tlaku pomocí mobilního tlakoměru Index BMP, není dostupné u nás - tlakoměr koupíte jen v USA, pro Evropu zatím nebyl schválen. Podobně jako váha Index S2 si umí zapamatovat až 16 uživatelů a jejich data odesílat do deníku Connect, kde je můžete sledovat v čase. 

Tlak si ale můžete měřit kterýmkoliv jiným tlakoměrem a hodnoty ručně zadávat do aplikace Connect - a díky tomu budete mít kompletní historii měření. Tlakoměr, který používám, si sice pamatuje 60 měření, ale neukáže grafy a vývoj v čase, navíc není vždy po ruce.

Aktuálně tak mám „chytrý“ tlakoměr, ale manuální - bez automatického přenosu dat. Jakmile si změřím tlak (snažím se dvakrát denně, abych měl srovnání ráno a večer), zadám údaje do Connectu.

Další informace: Měření tlaku s Garminem: Chytrý tlakoměr Index BMP u nás nekoupíte, ale tlak přesto můžete sledovat

Snímek zdravotního stavu

Tuto funkci najdete jak mezi doplňky, tak mezi aktivitami (aplikacemi). Stručně řečeno, jde o dvouminutové měření, při kterém se zjišťují následující ukazatele: průměrná tepová frekvence, průměrný stres, průměrné okysličení krve, průměrná frekvence dechu a VST, a sice RMSSD - aktivita parasympatiku a SDRR - aktivita sympatiku. V podstatě takový celkový obraz toho, jak na tom jste.

Změřené hodnoty pak najdete přehledně zobrazené v doplňku Snímek zdravotního stavu, kde jsou jednotlivá měření uložena od nejmladších. Po rozkliknutí se zobrazí detaily. Současně se data zobrazí i v aplikaci Connect, a to u daného dne. Zde si můžete data nechat nejen zobrazit v grafech, ale také exportovat jako PDF. To samé je možné i na webu. 

Další informace: Snímek zdravotního stavu: Kompletní přehled vašeho zdraví (tepovka, stres, okysličení krve či VST)

Teplota pokožky

Hodinky, které jsou vybaveny optickým snímačem páté generace, už umí měřit i teplotu zápěstí. Neukážeou sice absolutní hodnotu, ale jen odchylku oproti průměru. Zatím to nemá žádné využití, ale časem by hodinky mohly lépe odhadovat Body Battery, měřit kvalitu spánku, odhalit případné zdravotní problémy či lépe určit fázi menstruačného cyklu. 

Měření teploty pokožky nyní umožňují tyto modely:

  • Řada Fénix 7 Pro 
  • Řada Epix Pro
  • Tactix 7 Pro
  • Quatix 7 Pro AMOLED 
  • Venu 3/3S

Další informace: Garmin už měří teplotu pokožky. Každou noc hlídá odchylku od vaší základní hodnoty


Diskuse k článku (4)