Fénix 7 a Epix: Synchronizace noční VST konečně funguje. A to jak průběh poslední noci, tak celkový průměr

8.2.2023
Garmin připravil výrazné změny v synchronizaci dat mezi zařízeními, Physio TrueUp. V rámci se ní se už konečně synchronizuje noční VST. Díky budete mít vždy aktuální průběh a stav VST, i když střídáte hodinky, nebo používáte dvoje současně
Graf noční VST

Všimněte si, že průběh grafu noční VST je naprosto shodný


První zmínku o možnosti synchronizace noční VST v hodinkách Fénix 7 a Epix jsem našel ve firmwaru alfa 11.15. Od té doby se objevilo už několik alfa a beta verzí, ale nějak se mi nezdálo, že by se VST synchronizovalo. Hodnoty na Fénix 6X a Epix byly rozdílné. Od verze firmwaru 11.25, což byla původně beta a z níž se stala finálka, to ale funguje.

Nepřehlédněte: Kompletní přehled: Synchronizace VST, dotyk pro mapy či doplněk soumraku pro Fénix 7 a Epix

Synchronizace přes TrueUp

Běžně na ruce nosím hodinky Fénix 6X a Epixy, přičemž Epixy mám zpravidla jako hlavní - data z nich se přes TrueUp synchronizují do Fénix 6X.

Jde konkrétně o tyto hodnoty:

  • spánek a spánkové skóre (hlavní hodinky -> vedlejší)
  • hodnota KST - klidové tepové frekvence (hlavní hodinky -> vedlejší)
  • aktivity (funguje obousměrně)
  • tréninková zátěž (funguje obousměrně)
  • doba regenrace (funguje obousměrně)

Až donedávna (leden 2023) k nim nepatřila ani průměrná hodnota stresu či noční hodnoty VST. Právě stav VST je jedním ze zásadních faktorlů, který určuje hodnoty kombinovaných metrik Připravenost k tréninku a Stav tréninku. Když máte na obou hodinkách stejná data - aktivity, spánek, dobu regenerace aj. a tyto metriky se liší jen stavem VST, může mít Stav tréninku odlišné skóre. Na jedněch hodinkách Produktivní, na druhých Přetížení. Ostatně, mluvím z vlastní zkušenosti. 

Nepřehlédněte: TrueUp: Jak funguje synchronizace dat a fitness metrik mezi různými hodinkami a cyklonavigacemi

To, že se stav VST nesynchronizoval, ztěžovalo používání hodinek ve střídavém režimu. Například že během dne a pro spánek používáte jedny hodinky, ale pro aktivitu si berete hodinky jiné. Není to časté, ale i s tímto typem používá hodinek jsem se setkal. Případně když hodinky vyměníte kvůli reklamaci, nebo si koupíte nové, museli jste čekat 19 dnů, než se stanoví optimum VST. 

Tip: Noční stav VST má zásadní vliv na Stav tréninku. Určuje, zda budete produktivní, nebo přetížení

VST: Z jedněch hodinek do druhých

Na to, že se synchronizuje noční stav VST, jsem přišel náhodou. Ještě v době, kdy jsem měl v hodinkách F6X a Epix jen betaverze firmwaru, jsem chtěl otestovat, jakou hodnotu noční VST má moje žena. Proto jsem jí dal na jednu noc svoje Epixy. Nosí totiž Venu 2S, které měření noční VST nepodporují. Aby se mi do deníku Connect neuložily její hodnoty, nastavil jsem si jako hlavní hodinky (tedy hodinky sledující zdravotní statistiky jako průběh tepu, stres či VST) Fénix 6X místo Epix. A co nestalo: ráno měla moje žena s Epixy stejnou hodnotu VST jako já. Ale přitom zcela odlišný průběh stresu, který s VST souvisí. Koukal jsem na to jako blázen...

Tip: Noční měření variability srdečního tepu (VST) jako poklad pro nové fitness metriky

Nejdřív mi to vůbec nedošlo, ale když se pak další noc opakovalo to samé, tj. „její“ Epixy ukázaly stejné hodnoty jako moje F6X, už pojal jsem určité podezření. Ve chvíli, kdy jsem z F6X udělal hlavní hodinky, Epixy svoje naměřené noční hodnoty ráno přepsaly těmi z Fénixů - hned poté, co se ráno sesynchronizovaly s mým deníkem Connect. Zkrátka stalo se přesně to, co se děje s průběhem spánku či hodnotou KST - data se přenesou z hlavních hodinek do vedlejších přes TrueUp. 

Takže nyní mám hodinkách shodnou hodnotu sedmidenního průměru a průběh poslední noci, podobný je také graf průběhu za sedm dní. Dokonce se mi srovnalo i optimum - do Epixů se uložil rozsah stanovený v F6X, tedy 29-37 ms, zatímco předtím jsem v nich měl 27-32 ms. Takže synchronizace určitě funguje. Na obou hodinkách mám ráno vždy trošku odlišné hodnoty do doby, než se hodinky připojí k mobilu, pak se sladí. 

Velký update TrueUp

Jak už jsem zmínil na začátku, z betaverze 11.25 se stal finální firmware.  Finálku 25.00 dostaly také hodinky Fénix 6, kde se Garmin zmiňuje také o upravené synchronizaci TrueUp. A konečně pro Edge 1040 se připravuje také nový firmware, který nyní testuji v betaverzi, a který vylepšuje synchronizaci Stavu tréninku a Krátkodobé zátěže.

Zkrátka Garmin kompletně přepracoval fungování TrueUp, abychom ve všech zařízeních měli shodná data. Postupně vše testuji a zjišťuji, jak to vlastně funguje. A určitě si to nenechám pro sebe. 


Diskuse k článku (0)
Tagy: