Recenze hodinek Forerunner 955: Tréninkové funkce, sportovní metriky, přesnost GPS, datová pole (2.)

24.6.2022
Oproti předchůdci dostaly hodinky FR 955 tolik nových fitness a tréninkových metrik, až z toho přechází zrak. A některé dokonce dříve než Fénix 7 a Epix
Datové pole Výdrž

Nové datové pole, které ukazuje vaši potenciální výdrž - koli energie jste již spotřebovali. Jako další pole do vlastních datový polí si můžete přidat i další ukazatele, jako kolik ještě při aktuálním nasazení uběhnete


V první části recenze jsem se věnoval designu, velikosti a hmotnosti hodinek ve srovnání s Epix a Fénix 7. Dále novým funkcím oproti Forerunner 945, novému dotykovému ovádání a novému stylu menu.

Další části recenze:

Snímek zdravotního stavu

Snímek zdravotního stavu najdete jak mezi doplňky, tak mezi aktivitami. Stejně jako na Venu 2 je v doplňcích možno pouze zobrazit přehled historie jednotlivých měření, ale není možno měření spustit. V tomto případě musíte jít do seznamu aktivit a Snímek spustit zde. Na Fénix 7 a Epix je možno měření spustit i přímo z doplňku. 

Samotné měření trvá dvě minuty. Po tu dobu musíte být v klidu, jinak některé hodnoty změřeny nebudou – zpravidla variabilita srdečního tepu nebo okysličení krve. Ideální je také sedět, nikoliv ležet. Podle mých zkušeností mám v leže vyšší místu stresu i vyšší tepovku, zatímco když sedím, obě hodnoty se sníží. Po ukončení měření se data uloží a zobrazí resumé.

Co Snímek zdravotní karty měří?

 • průměrný tep
 • průměrný stres
 • průměrné okysličení krve
 • průměrná frekvence dechu
 • VST – variabilita srdečního tepu RMSSD – aktivita parasympatiku
 • VST – variabilita srdečního tepu SDRR – aktivita sympatiku
 • průměrná hodnota VST

Tip: Co je variabilita srdečního tepu a od toho odvozené skóre stresu 

Změřené hodnoty pak najdete přehledně zobrazené v doplňku Snímek zdravotní karty, kde jsou jednotlivá měření uložena od nejmladších. Po rozkliknutí se zobrazí detaily. Současně se data zobrazí i v aplikaci Connect, a to u daného dne. Zde si můžete data nechat nejen zobrazit v grafech, ale také exportovat jako PDF. To samé je možné i na webu. Bohužel ale v deníku Connect chybí možnost si zobrazit naměřená data za určité časové období, aby byl patrný nějaký trend. 

Variabilita srdečního tepu

Se Snímkem zdravotního stavu souvisí i další funkce, která měří VST v průběhu celého spánku. Na Forerunner 955 (a později i Fénix 7 a Epix) se tato metrika využívá pro určení Připravenosti k tréninku. Ta spojuje spánek, dobu regenerace, stres a právě VST do jediného skóre, které vám řekne, zda je vhodné aktuální den si fakt máknout, nebo spíše odpočívat, či dát jen něco lehčího. 

Tato funkce po celou dobu spánku měří variabilitu srdečního tepu. Čím je toto číslo vyšší, tím lépe – vaše tělo regeneruje. VST souvisí i s měřením stresu, v podstatě stresové skóre je od VST odvozeno. Pokud vaše srdce bije méně pravidelně (vyšší VST), máte nižší stresové skóre a naopak. Čím nižší VST, tím větší fyziologický stres a vaše tělo je více v napětí – připraveno k akci. A současně méně odpočaté. 

Tip: Noční měření variability srdečního tepu (VST) jako poklad pro nové fitness metriky

V doplňku uvidíte graf průběhu VST za aktuální noc a také průměrné hodnoty za posledních sedm dní. Na první stránce doplňku se pak zobrazí stav VST, ten se ale ukáže až po delší době (tři týdny), kdy lze z naměřených dat vyvodit nějaké závěry. 

Nepřehlédněte: Skóre stresu: Základní ukazatel zjišťující zatížení vašeho organismu

Ranní zpravodajství 

Poprvé se funkce Ranní report objevila právě v tomto modelu (společně s FR 955) a jde o takový souhrn informací, které se vám mohou hodit pro plánování aktivit na aktuální den. Zobrazí se záhy poté, co se probudíte, pokud si tedy tuto možnost necháte aktivní; samozřejmě jde vypnout, stejně jako nastavit jednotlivé položky, co se budou zobrazovat. Ty jsou následující:

 • Doporučený trénink
 • Spánek za poslední noc
 • Průběh VST za poslední noc
 • Body Battery
 • Počasí
 • Kalendář

Nepřehlédněte: Podrobná galerie Ranního reportu 

Stav tréninku

Funkce Stav tréninku se poprvé objevila v hodinkách Fénix 5 a Forerunner 935. Zjednodušeně řečeno, díky této funkci budete vědět, zda je váš trénink produktivní, neproduktivní, nadměrný apod. Dosud se hodnotila především tréninková zátěž a doba regenerace. Pokud je trénink produktivní, vaše aktuální tréninková zátěž posouvá fyzickou kondici a výkon správným směrem.

Kromě hodnocení tréninku jste se také dozvěděli, zda vaše fitness kondice roste, stagnuje či klesá – ať už v důsledku podtrénování, či naopak přetrénování. Součástí doplňku pak byla i šipka ukazující, zda vaše tréninková zátěž roste, klesá či je na stejné úrovni. Nutno ale uvést, že tato funkce sleduje především běh. Pokud tedy jezdíte převážně na kole, a nemáte měřiče výkon v pedálech, aby se dala určit vaše fitness zátěž, pak žádné hodnocení stavu tréninku nezískáte. 

Nepřehlédněte: Tréninková zátěž: Trénujete málo, nebo naopak hodně? Týdenní hodnocení vašich aktivit

Hodinky Forerunner 255 a 955 však mají tuto funkci naprosto přepracovanou.

Úvodní obrazovka ukazuje jiné údaje, než dříve, a sice

 • Hodnocení stavu tréninku
 • Vývojový trend VO2max 
 • Stav VST
 • Krátkodobá zátěž 

Nově je tu další obrazovka, která ve zkráceném výpisu (jako doplňky) ukazuje tato data:

 • Krátkodobá zátěž – hodnocení a číselné vyjádření
 • Zaměření zátěže – zda je vaše zátěž aerobní, anaerobní atd.
 • VO2max – číselné vyjádření a slovní hodnocení 
 • Stav VST – sedmidenní průměr
 • Regenerace – aktuální doba do ukončení regenerace 
 • Teplotní aklimatizace 

Stav tréninku byl zkrátka zcela přepracován, stejně jako některé další metriky. Například Krátkodobá zátěž vypadá na první pohled stejně, ale od dřívější Sedmidenní zátěže se liší. Jednak byl přepracován graf, který se ze sloupcového změnil na čárový s tím, že je graficky vyjádřena oblast optimální zátěže (podobně jako u kroků). A jednak byl upraven vliv zátěže na stav tréninku. 

Dříve, pokud jste měli náročnou aktivitu před šesti dny, a ta sedmý den „zmizela“ ze sedmidenní zátěže, mohl se během okamžiku změnit stav tréninku z produktivní na neproduktivní – zátěž spadla třeba o polovinu a výrazně tak ovlivnila stav tréninku. Nyní se vliv zátěže na stav tréninku mění postupně – je to rozdíl, když jste měli tuto velkou aktivitu včera nebo před šesti dny. 

Metriky stavu tréninku, krátkodobé zátěže, stavu VST či zaměření zátěže jsou nyní podstatně komplexnější, že si zaslouží vlastní článek. Na to však budu potřebovat běžce, data a nějaký čas….

Tip: Nový Stav tréninku: Přepracovaná metrika bere v potaz více fitness ukazatelů a je výrazně použitelnější

Připravenost k tréninku

Zatímco funkce Stav tréninku hodnotí váš dosavadní trénink, připravenost k tréninku se zaměřuje na to, jak jste zregenerovaní - zda jste si od poslední aktivity dost odpočinuli, zda jste se dobře vyspali, jakou máte variabilitu srdečního tepu atd. Tohle všechno dohromady pak dá dohromady skóre od nuly do stovky - čím je číslo vyšší, tím lépe jste připraveni na trénink. 

Připravenost na trénink zahrnuje tyto metriky:

 • Spánek (kvalita psánku poslední noci)
 • Doba regenrace
 • Stav VST (Variabilita srdečního tepu) 
 • Krátkodobá zátěž (posledních sedm dní)
 • Historie spánku (posledních sedm dní)
 • Historie stresu (posledních sedm dní)

Jednotlivé položky lze rozkliknout a zjistit více informací. Například historie spánku vč. jednotlivých fází zatím není na Fénix 7/Epix k dispozici – a je také součástí doplňků Spánek. U spánku najdete navíc ještě graf vývoje skóre spánku posledního týdne, takže můžete sledovat, jak se váš spánek vyvíjí. 

Vyzkoušel jsem také, jak se po aktivitě změní Připravenost k tréninku na základě zvýšení doby regenerace - a skutečně, změna se odehrála. Před aktivitou jsem měl skóre 76 - vysoká, po aktivitě 57 - střední. Doba regenerace se totiž z nuly změnila na 22 hodin. Trošku na to má asi i hodnocení stresu, ale to se při aktivitě neměří, tak spíše jen symbolicky. 

Připravenost k tréninku je součástí Ranního reportu, takže hned, jak vstanete, uvidíte, jak na tom aktuální den jste. 

Podrobněji: Připravenost k tréninku: Nová metrika, která zhodnotí stav vaší regenerace

Závodní kalendář

Další z novinek, kterou mají modely Forerunner 255 a 955 navíc oproti Fénix 7, je Závodní kalendář – i když lepší překlad by byl Kalendář závodů. Ten sdružuje všechny závody, které si v deníku Connect vložíte do kalendáře. A ty pak přehledně ukazuje právě v tomto doplňku – countdown a počasí v místě závodu v daný den. V deníku si ke každému závodu můžete zadat vzdálenost, obrázek a dokonce nahrát GPX s profilem trasy.

Daleko zajímavější jsou ale doporučené tréninky, které hodinky navrhují na základě blížících se závodů a cílům, které jste si v nich nastavili – zejména pro běh. Pokud si tak dáte do kalendáře třeba maraton, upraví se tréninkové plány podle něj. Podle vašeho aktuální VO2max hodinky také odhadnou, za jak dlouho byste mohli závod dokončit. Pokud je uložena GPX trasa, budou hodinky v odhadu přesnější, protože budou znát i stoupání a klesání na trase závodu.

Výdrž aneb Kolik ještě uběhnete?

Nové datové pole, resp. celá datová obrazovka, Výdrž (v angličtině Stamina) je v podstatě něco jako predikce toho, kolik toho v aktuální aktivitě (běh a cyklistika) zvládnete. Na začátku aktivity počítá s tím, že máte k dispozici 100 % energie. Na základě VO2max dokáže předpovědět, kolik byste ještě se současným nasazením ujeli nebo uběhli kilometrů, případně jak dlouho ještě můžete běžet či jet na kole. 

Pro určení VO2max na kole ovšem potřebuje snímače výkonu v pedálech, takže v mém případě to fungovalo jen z části – při jízdě jsem jen viděl, jak mi ubývá energie. I z toho ale leccos poznáte. Samozřejmě tato funkce nemůže být úplně přesná. Když jsem zkoušel běh, podle mé nízké tepovky, kterou musím udržovat, hodinky předpokládaly, že bych mohl běžet nekonečně dlouho. Přitom já byl vyčerpaný už po půl hodině – protože jsem naposledy běhal před několika lety. (Přesto mi hodinky stále predikují 5 km za 28 minut…)

ClimbPro a MTB metriky

Funkce ClimbPro analyzuje naplánovanou trasu, kterou hodláte absolvovat, a vytáhne z ní všechny úseky, které se jeví jako náročnější stoupání. Jednotlivá stoupání pak ukáže na přehledném grafu nadmořské výšky, díky čemuž víte, jaké průměrné stoupání vás čeká, jak náročné budou jednotlivé části stoupání, kolik budete muset nastoupat metrů a jak dlouhé stoupání je. Současně víte, kolik takových kopečků vás po cestě čeká. 

Tip: Funkce ClimbPro přehledně ukazuje, kolik stoupání vás čeká a jaká budou

Zatímco ClimbPro je datová obrazovka, která ukazuje údaje data během aktivity, MTB metriky se ukážou až po uložení jízdy v deníku Connect. Jde o tzv. dynamiku jízdy a je to funkce určená pouze pro horská kola – aktivuje se jen tehdy, zvolíte-li patřičnou aktivitu. Konkrétně jde o funkce Plynulost a Obtížnost jízdy. Abyste tyto metriky získaly, je nutno zvolit aktivitu Horská kola.  

První metrika ukazuje, jak se vám během jízdy daří udržovat stejnou rychlost. Přitom se samozřejmě zohledňují se faktory jako stálost rychlosti během celé jízdy, plynulost v zatáčkách a další. Obtížnost (v deníku Connect označeno jako Vytrvalost) pak měří náročnost jízdy, přičemž se zohledňují faktory jako sklon stezky a úhly zatáček. Pokud tedy pojedete lesním trailem, kde je řada překážek, klopenek, cesta se vlní nahoru a dolů, pak bude obtížnost vyšší než u rovné cesty po silnici, kde to můžete rozpálit třicítkou.

Tip: Obtížnost, plynulost a skoky: Jak navigace Edge a hodinky Fénix 6 měří MTB dynamiku jízdy

Měření tepu zase o kousek dále

Se čtvrtou generací optického snímače přichází i přesnější měření tepové frekvence a další výše zmíněné funkce jako noční měření VST, Snímek zdravotního stavu a podobně. Co jsem testoval FR 255 vůči FR 955 nebo vůči hrudnímu HRM-Pro, výsledky byly více než uspokojující. Hodinky si dobře poradí s pomalejší změnou tepu v obou směrech, ale ani s prudkými výkyvy v rámci intervalů nemají problémy. Při srovnávání tepů v několika testovacích aktivitách jsem zkrátka nenašel nic, nad čím bych se musel pozastavit. 

Spíše mne ale zarazily rozdíly, jaké měly hodinky FR 955 a FR 255 v klidové režimu – třeba při sezení v kanceláři. Někdy činily rozdíly (chvilkově) i dvacet tepů – jedny hodinky ukazovaly 55 tp/m, druhé skoro 80 tp/m. Většinou šly výše FR 955 na levé ruce, tam jsem jednou zkusil restart a srovnalo se to. Občas se také hodinky zaseknou někde u stovky v případě, že reálná tepovka je o třetinu nižší. Zkrátka takové chvilkové záseky, ty ale provázejí i Fénix 7, Epix či Fénix 6X. Je to zkrátka jen hromada elektroniky a software. 

Tip: Tepová frekvence: Sledování, nastavení, limity, grafy, historie, sdílení tepu

Přesnější měření polohy

Výraznou novinkou FR 955 je přesnější příjem satelitního signálu díky novému čipsetu a stejně jako u FR 955 nebo safírových verzí Fénix 7/Epix mají hodinky také duální přijímač GPS (resp. GNSS). To znamená, že příjem signálu GPS je možný na dvou frekvencích, což zpřesňuje lokalizaci hodinek. Když se budete nacházet v místě se špatným příjmem, může druhá frekvence pomoci. A v praxi, zdá se, opravdu pomáhá, i když to není „nebe a dudy“. 

Kromě GPS umí hodinky – a to všechny modely – přijímat signál ze všech dalších systémů: Galileo, Glonass, BeiDou a QZSS. Už to ale ní tak, že byste si vybrali například GPS+Glonass nebo GPS+Galileo, ale aktivují se rovnou všechny systémy a hodinky si vyberou ty, které mají v daném místě nejlepší signál. Samozřejmě to má vliv na spotřebu. Duální GPS je pak k dispozici jen ve spojení s ostatními systémy; prostě je zapnuto vše.

Poprvé jsem testoval tento nový systém na hodinkách Epix, a to proti staršímu modelu Fénix 6X. A i když byl aktivní jen systém GPS, byl výsledek ve prospěch Epix – linky pohybu byla rovnější, bez výraznějších „hrbolků“, stejně tak v jednom nepřehledném místě udělaly Epix menší „smyčku“. Ve výsledku to na 2,5 km trase vytvořilo náskok F6X o 200 metrů. Zapnutí duální GPS + všech dalších systému už přesnost v místech, kde jsem se pohyboval, nikterak zvlášť nezlepšilo. 

Nepřehlédněte: Hodinky Epix a Fénix 7 zaznamenávají přesněji polohu. Srovnání s Fénix 6X

Prostě nové hodinky jsou i pouhým systémem GPS přesnější sám o sobě a zapnutí maximální přesnosti pomůže spíše tam, kde fakt je špatný terén s horší viditelností na oblohu. Navíc oproti starším modelům je nový čipset citlivější, při startu aktivity se chytne dříve, v podstatě okamžitě, a také nemá problém zachytit signál v případě, že jste pod střechou. Často se mi stávalo, že se signál na FR 255 chytnul ještě předtím, než jsem vyšel ze dveří. 

Všechna možná datová pole

Standardně se data při aktivitě zobrazují černě na bílém pozadí, není ale problém si zobrazení přepnout do inverzního provedení (jako na Epix) – to je ale méně praktické, protože pak se více projeví odlesky a celkově je displej hůře čitelný. Stejně jako FR 945 i FR 955 umí zobrazit až šest datových polí, což je nyní standard pro modely hodinek s úhlopříčkou 1,3“ (Epix, Fénix 7, FR 255).

Z datových obrazovek u běhu lze volit tato:

 • Vlastní data (až šest datových polí, nespočet položek)
 • Zóny tepu (grafické zobrazené aktuálního tepu v zóně)
 • Hodiny (vč. stavu nabití baterie)
 • Výdrž (Stamina)
 • Dynamika běhu 
 • Dynamika běhu 2
 • Virtuální partner (aktivita proti uložené aktivitě nebo nějakému cíli)
 • Mapa 
 • Kompas
 • Nadmořská výška (graf průběhu)

Dále lze nastavit tyto možnosti:

 • automatická pauza při zastavení (nebo zpomalení na určitou rychlost)
 • automatické kolo (po určitém čase nebo vzdálenosti)
 • metronom (frekvence, zvuk, vibrace) – pro běh 
 • 3D vzdálenost a 3D rychlost
 • a typ satelitních přijímačů – je možno nechat výchozí nastavení systému nebo si pro každou aktivitu nastavit vlastní. Základem je GPS, dále je možno aktivovat všechny systémy (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou a QZSS), kdy si hodinky vyberou ty systémy, které mají v daném místě nejlepší signál, všechny systémy plus více pásem GPS a konečně UltraTrac pro maximální úsporu.

Novinkou je pak je možnost kompletního nastavení aktuální aktivity v mobilní telefonu v aplikaci Connect. Vše, co umožní nastavit hodinky, zvládnete i v mobilu. Na velkém displeji je to samozřejmě daleko pohodlnější a rychlejší. Naprosto skvělá funkce.

V další článku se věnuji aktivitám, správě mapových pokladů, ovládání map, navigaci, výdrži a celkovému zhodnocení