Kompletní přehled: Nový firmware pro Epix a Fénix 7 se Stavem tréninku 2.0 a Připraveností k tréninku

26.8.2022
Po několika testovacích alfa a beta verzí firmwaru přichází konečně finálka, která do hodinek Epix a Fénix 7 doplňuje funkce z modelů Forerunner 255 a 955: Stav tréninku, Připravenost k tréninku či noční VST (final 9.37)

Při uvedení na trh se hodinky Forerunner 255 a Forerunner 955 blýskly novými funkcemi, které na Epix a Fénix 7 chyběly s tím, že do „starších“ modelů Fénix 7 a Epix budou dopněny později. Od konce června se v těchto hodinkách tyto funkce testují a nyní jsou venku konečně pro všechny, a to včetně lokalizace. 

Ve stručnosti jde o tyto funkce:

 • Připravenost k tréninku
 • Stav tréninku 2.0
 • Noční stav VST
 • Závodní kalendář
 • SatIQ - inteligentní výběr satelitních přijímačů
 • Složky pro doplňky
 • Akcie
 • Běžecký výkon 

Stále ale chybí Ranní report, což je aktuálně jediná funkce, kterou mají hodinky Forerunner 255 a 955 navíc. Naopak Fénixy dostaly oproti Forerunnerům navíc přehled akcií, automatické přepínání satelitních sítí SatIQ a možnost pracovat se složkami v doplňcích. SatIQ se už ale objevil v betaverzi jak pro FR 255, tak FR 955.


Tento článek shrnuje vše, co jsem již o novinkách postupně psal dříve:


Tréninkové novinky

Asi nejzajímavějším je doplněk pro noční měření VST, který je součástí jak nového Stavu tréninku 2.0, tak Připravenosti k tréninku, je ale také vidět mimo tyto metriky. Po každé noci se zobrazí graf průběhu variability srdečního tepu, která ukazuje, jak klidnou jste měli noc. Čím vyšší VST, tím lépe - samozřejmě jen do určeité míry. Příliš vysoká hodnota VST může poukazovat na srdeční arytmii. 

Dále se objevila přepracovaná verze Stavu tréninku. Ta konečně reflektuje i další sporty, nejenom běh, takže status získáte i tehdy, pokud třeba plavete nebo jezdíte na kole. V rámci Stavu tréninku došlo i k úpravě sledování zátěže, která se nyní nejmenuje Sedmidenní zátěž, ale Krátkodobá zátěž

Resp. na první pohled vypadá Krátkodobá zátěž stejně, ale změnil se její vliv na Stav tréninku. Dříve, pokud jste měli náročnou aktivitu před šesti dny, a ta sedmý den „zmizela“ ze sedmidenní zátěže, mohl se během okamžiku změnit stav tréninku z produktivní na neproduktivní – zátěž spadla třeba o polovinu a výrazně tak ovlivnila stav tréninku.

Nyní má zátěž z mladší aktivity větší vliv na Stav tréninku než stejná zátěž, ale starší. Všiml jsem si toho u srovnání Edge 1040 a Epix/F6X - ze stejné zátěže jednotlivých aktivit vyrostlo celkové skóre na Epix/F6X výše než na Edge 1040, a to celkem výrazně (o nějakých 15 %). Mladší aktivity prostě přidaly více bodů, zatímco na Edge 1040 skóre tréninku rostlo lineárně. Je totiž rozdíl, když jste měli tuto velkou aktivitu včera nebo před šesti dny. Vliv na vaši kondici to má naprosto rozdílný. 

Stav tréninku nyní vypadá jako na Forerunner 255 a 955. Změnila se také úvodní obrazovka, kde kromě stavu (který se objeví až po delší době používání hodinek - je třeba získat dlouhodobé noční hodnocení VST) vidíte trend VO2Max, status VST a krátkodobou zátěž. V detailech jsou pak všechny tyto metriky zobrazeny ve zkráceném výpisu jako doplňky. 

Připravenost k tréninku

Dále je tu Připravenost k tréninku, která oproti Stavu tréninku nehodnotí váš dosavadní trénink, ale to, jak jste po tréninku zregenerovaní - zda jste si od poslední aktivity dost odpočinuli, zda jste se dobře vyspali, jakou máte variabilitu srdečního tepu atd. Tohle všechno dohromady pak dá dohromady skóre od nuly do stovky - čím je číslo vyšší, tím lépe jste připraveni na trénink. 

Připravenost k tréninku ovlivňují tyto faktory:

 • Spánek (kvalita spánku poslední noci)
 • Doba regenerace
 • Stav VST (sedmidenní průměr) 
 • Krátkodobá zátěž (posledních sedm dní)
 • Historie spánku (posledních sedm dní)
 • Historie stresu (posledních sedm dní)

A opravdu to funguje. Před jednou z aktivit jsem měl skóre 76 - vysoká, po aktivitě 57 - střední. Doba regenerace se totiž z nuly změnila na 22 hodin. Trošku na to má asi i hodnocení stresu, ale to se při aktivitě neměří, tak spíše jen symbolicky. 

Doplňky sdružené do složek

Super funkcí je pak sdružování doplňků do složek, které krásně nahradí zmizelé doplňky Můj den a Statistiky zdraví. Výhodou je, že si do složek můžete dát opravdu cokoliv. Každá složka má svoje jméno, které můžete vybrat z několika návrhů, nebo si složku pojmenovat sami. Každá složka pak může mít vlastní ikonu, je jich tu celkem deset a vybrat se z nich celkem dá.

Ve zkráceném výpisu doplňků se pak ukazují data z prvních dvou - například u své Statistiky zdraví mám tepovku a stres, u Můj den pak kroky a minuty intenzivní aktivity. V rámci složek jde doplňky libovolně přeskládat, stejně v hlavním výpisu. Doplňky se mohou i duplikovat, můžete je mít jak ve složce, tak ve složce hlavní - nadřazené.  

Přehled oblíbených akcií 

Mezi novými doplňky jsou pak Akcie. V nich najdete tři indexy, které samozřejmě můžete smazat, a následně přidat vlastní firmy. Já zkusil Amazon, Teslu a ČEZ a fakt to funguje. Ve výpisu můžete mít denní změnu v hodnotě nebo procentech, případně graf. 

Po výběru detailu indexu nebo firmy se zobrazí aktuální hodnota v domácí měně (takže ČEZ v korunách), denní zisk v hodnotě i procentech a graf změny. Na Epixech to vypadá fakt dobře. Ve zkráceném výpisu doplňků se pak ukáže ta firma nebo index, který je označen jako oblíbený (hvězdička). Pořadí jednotlivých položek jde samozřejmě měnit.

SatIQ: Inteligentní příjem signálu 

Důležitou funkcí pak je SatIQ, inteligentní přepínání satelitních přijímačů. Místo výběru konkrétního přijímače (GPS, všechny systémy, všechny systémy a multiband GPS) se nastaví automatika. Ta provádí na základě síly signálů jednotlivých systémů výběr nejlepší varianty. 

Když je signál dobrý, přepne jen na GPS, když je slabý, zapne všechny systémy a případně i multiband. Nemusíte se tak rozhodovat, jestli preferujte spíše kvalitní příjem a tudíž přesnější záznam trasy, nebo lepší výdrž. Hodinky to udělají za vás.  

Nepřehlédněte: Hodinky Epix a Fénix 7 zaznamenávají přesněji polohu. Srovnání s Fénix 6X 

A to není všechno 

Z dalších novinek, které už nejsou tak zásadní, je sdružení aktivit do složek. Když si chcete přidat novou aktivitu nebo aplikaci do oblíbených, nemusíte se orientovat v obřím seznamu - nově jsou tu složky, které jednotlivé sporty a aktivity třídí do kategorií: Outdoor, Běh, Cyklistika, Plavání, Tělocvična, Zimní sporty, vodní sporty a Jiné. 

Přidán byl také Závodní kalendář, kam si můžete ukládat v deníku Connect svoje závody, a to včetně trasy v GPX. Pokud jde o běžecký závod, hodinky se pokusí na základě vašeho VO2max predikovat, v jakém čase byste ho byli schopni dokončit. Navíc vám ukáže předpověď počasí v místě závodu, pokud už je dostupná. A také dokážou upravit vaše běžecké tréninky, abyste byli na závod co nejlépe připraveni.

Nově se tu také objevila nativní funkce běžeckého výkonu, čili hodinky měří watty při běhu, aniž by bylo nutno instalovat aplikaci z Connect IQ. Stále je ale třeba mít kompatibilní snímač jako HRM-Pro. Všiml jsem si také, že se v nastavení objevila položka Zóny srdečního tepu a výkonu, která sdružuje dřívější položky Srdeční tep a Výkonnostní zóny. U výkonnostních zón lze nově nastavit i běh, zatímco dříve tu byla jen cyklistika a běžky. 


Diskuse k článku (0)