Training Effect: Příklady reálných tréninků a jejich vliv na aerobní a anaerobní kondici

9.1.2023
Tréninkový efekt

Obecně platí, že vytrvalostní aktivity mají vliv na vaši aerobní kondici, zatímco krátká intenzita na anaerobní


Nedávno jsem se na webu věnoval funkci tréninkového efektu (Training Effect), která měří přínos aktivity v aerobní a anaerobní oblasti. Z následující tabulky si můžete udělat představu o typických aerobních a anaerobních hodnotách funkce Training Effect, které můžete očekávat po dobrém tréninku.

Druh běhu Typický aerobní TE Typický anaerobní TE
Pomalu, dlouhá vzdálenost 2,0–3,0 Udržuje aerobní kondici Žádný anaerobní přínos
20minutový práh 3,5+ Zlepšuje laktátový práh 0 Žádný anaerobní přínos
Laktátové prahové intervaly 3,0+ Zlepšuje laktátový práh 0–2,0 Menší anaerobní přínos
Sprintové intervaly10 × 50 m při
150–200 % VO2 Max
0–2,0 Menší aerobní přínos 2,0–3,0 Udržení rychlosti
Rychlostní intervaly10 × 400 m při
100–105 % VO2 Max
2,0–4,0 Zlepšuje aerobní kondici 3,0–4,0 Zlepšuje úspornost a anaerobní kondici
Rychlostní intervaly10 × 400 m při
110–115 % VO2 Max
2,0–4,0 Zlepšuje hodnotu VO2 Max 4,0+ Výrazné zlepšení
Anaerobní kondice
Závod na 800 m 2,0+ Udržuje aerobní kondici 2,5+ Udržuje anaerobní kondici
Závod na 5 km 3,5+ Zlepšuje hodnotu VO2 Max 1,0–2,0 Menší anaerobní přínos
Závod na 10 km 4,0+ Velmi zlepšuje hodnotu VO2 Max

0,0–2,0 Menší anaerobní přínos

Garmin upozorňuje, že výše uvedené hodnoty a popisy funkce Training Effect jsou ilustračními příklady. Vaše zkušenosti se v závislosti na vašich osobních tréninkových návycích mohou lišit. Pokud například do běhu na dlouhou vzdálenost zapojíte delší kroky nebo fartleky, zlepší se vaše anaerobní hodnota Training Effect.

Tip: Tréninková zátěž: Trénujete málo, nebo naopak hodně? Týdenní hodnocení vašich aktivit

Stejně jako u mnoha jiných funkcí Garmin Firstbeat může trvat několik tréninků, než se hodinky naučí vaše kondiční parametry a začnou produkovat přesné výsledky. Dokud se o vás zařízení stále učí, můžete vidět netypické hodnoty Training Effect.Tagy: 


Zdroj: 
Garmin