Training Effect: Zlepšují aktivity vaši aerobní a anaerobní kondici?

3.5.2017
Nové hodinky Fénix 5 či Forerunner 935 dokážou měřit, zda se v průběhu tréninku zlepšuje, udržuje nebo stagnuje vaše kondice. A to jak v oblasti aerobní, tak anaerobní
Efekt tréninku

Po každé aktivitě se dozvíte, jak byl váš trénink efektivní


Trochu mne překvapilo, že Garmin nepočeštil Training Effect - třeba jako Efekt tréninku, a tak jak na webu, tak v hodinkách vám visí tento původní anglický termín. Co se za ním skrývá?

Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní a anaerobní kondici. Na konci aktivit jako je běh nebo jízda na kole se dozvíte, jakého skóre jste dosáhli v obou oblastech. Tento výpočet licencuje Garmin od společnosti Firstbeat Technologies a to je možná důvod, proč není název Training Effect přeložen - je to asi terminus technicus. 

Jak to funguje? V průběhu aktivity hodinky s připojeným hrudním pásem nebo aktivním optickým snímačem tepové frekvence vyhodnotí průběh tepovky, délku tréninku a jeho intenzitu. K tomu přidají magickou konstantu, kterou zjistí z vašich fyzických vlastností jako je věk, hmotnost a výška. A voilá, výsledek je tady! Jde o dvě čísla, jedno pro aerobní a jedno pro anaerobní trénink, každé v rozmezí 0 až 5; čím je číslo vyšší, tím byl váš trénink v dané oblasti intenzivnější. 

Aerobní versus anaerobní trénink

Funkce aerobního tréninkového efektu používá váš srdeční tep pro měření celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní kondici a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici udržujete nebo ji vylepšujete. Hodnoty EPOC získané během cvičení jsou namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité pro vaši úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné cvičení se středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad 180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus a působí aerobní tréninkový efekt.

Funkce anaerobního tréninkového efektu posuzuje srdeční tep a rychlost (nebo výkon) a posuzuje vliv cvičení na schopnost podávat výkon s vysokou intenzitou. Získaná hodnota je založena na anaerobní části hodnoty EPOC a na typu aktivity. Opakované intervaly s vysokou zátěží (10 až 120 sekund) budují anaerobní kapacitu a mají výraznější anaerobní tréninkový efekt.

Poznámka: Je dobré vědět, že výsledná čísla funkce Training Effect se mohou v průběhu prvních několika aktivit zdát abnormálně vysoká. Trvá několik aktivit, než se zařízení adaptuje na vaši aerobní a anaerobní kondici.

Hodnoty Training Effect

  • 0,0–0,9: žádný přínos
  • 1,0–1,9: malý přínos
  • 2,0–2,9: udržuje kondici
  • 3,0–3,9: zlepšuje kondici
  • 4,0–4,9: výrazně zlepšuje kondici
  • 5,0: příliš vysoký, potenciálně rizikový, s příliš krátkým odpočinkem

Funkci Training Effect podporují hodinky Fénix 5, Fénix 3/HR, novější modely z řady Forerunner a Epix.Zdroj: 
Garmin