Abyste nezabloudili: Jak funguje navigace bez mapy na hodinkách aneb Forerunner 255 vs. 955

19.10.2023
Ne všechny hodinky Garminu umí zobrazit mapu. Ale i s těmi funguje základní navigace, díky níž byste neměli zabloudit. Navigace bez mapy je totiž překvapivě povedená. Otestováno na Forerunner 255 (a srovnání s FR 955)
S mapou i bez mapy

Když máte na řídítkách mapové a nemapové hodinky, můžete snadno rychlým pohledem srovnávat, jak probíhá navigace s mapou a bez ní


Mapa se postupně usazuje ve všech vyšších modelech hodinek. Poprvé se objevila v hodinkách Epix, následovaly hodinky Fénix 5X, pak celá řada Fénix 5 Plus, nyní je to Fénix 6, Fénix 7 (Pro), Epix (Pro), Instinct 2, Forerunner 945, 955 a 965. Všechno to jsou nebo byly prémiové hodinky s cenovkou nad deset tísíc korun.

O navigaci pomocí hodinek (konkrétně Fénix 5X) jsem psal velmi podrobně v těchto třech článcích a mnoho se od té doby nezměnilo:

Modely střední třídy sice mapu zobrazit neumí, přesto ale zvládnou navigaci po „slepé“ mapě. Jedná o aktuálně prodávané modely

Ze starších to pak jsou tyto:

Jsou ale i hodinky, které navigovat po trase neumí vůbec - například Forerunner 45 nebo FR 55 či řada Venu a Vívoactive. Tam funguje jen směrová navigace k nějakému bodu, což moc užitečné není. 

Poznámka: Tento text je upraveným článkem, který jsem napsal před pěti lety o navigaci na hodinkách Forerunner 735 XT. Překvapilo mě, jak málo se od té doby na hodinkách změnilo.

Původní článek: Jak funguje navigace na hodinkách bez zobrazení mapy. Kromě Epix a Fénix 5X tedy na všech ostatních

Když mapa chybí

Bez mapy je navigace podstatně náročnější na orientaci. Nevidíte okolí, žádnou cestu, řeku, les, prostě nic. Jen bílou plochu a ní naplánovanou trasu. Tu navíc musíte vytvořit mimo hodinky, nelze zadat cíl jako u mapových modelů. Při navigaci sledujete šipku, která zobrazuje vaši pozici, a snažíte se ji udržet na lince trasy. 

Hodinky při navigaci na slepé mapě tak v podstatě dělají jen tyto tři základní úkony:

  • Zobrazují aktuální pozici vůči naplánované trase, takže vidíte, zda jedete správně, či jste z trasy sjeli.
  • Pokud trasa výrazněji zabočuje (ze slepé mapy není poznat, jestli jde jen o zatáčku, nebo o křižovatku), zobrazí šipku pro odbočení vlevo či vpravo. A současně ukazují vzdálenost do tohoto „zlomu“.
  • Sjedete-li výrazně z trasy (deset, dvacet metrů), zobrazí text, že jste mimo trasu. Naopak, pokud se na ni zpět trefíte, sdělí vám to hláškou, že už jedete dobře.

Je to náročnější na orientaci v terénu, protože se musíte dívat, kam by tak mohla vést cesta na křižovatce, zvlášť, pokud je možností více a jednotlivé cesty se kříží jen v malém úhlu. Při plánování trasy je proto dobré se trasu „naučit“ - abyste věděli, v jaké části pojedete nebo půjdete po silnici, kdy odbočíte do lesa, po které turistické značce se budete pohybovat apod. 

 

Probíhá příprava trasy

Po delší době se mi dostaly do rukou hodinky, které nemají mapu - Forerunner 255 - a tak jsem si s nimi navigaci bez mapy trochu oživil. A nutno říct, že to nebylo úplně špatné. Vedle jsem na řídítkách měl i mapové hodinky FR 955, abych mohl srovnávat. S mapou je to samozřejmě výrazně jednodušší, vidíte dopředu, kam budete zahýbat, kudy vede cesta, turistické značení apod. 

Jakmile nahrajete trasu do hodinek pomocí deníku Connect, spustíte patřičnou aktivitu - Chůz, Běh. Jízdu na kole apod. V menu pak zvolíte Navigace/Trasy. Zde uvidíte všechny trasy, které jste si do hodinek nahráli. Vyberte tu, podle které chcete vyrazit, a zobrazí se další možnosti: Spustit trasu, Mapa, Spustit trasu opačným směremGraf nadmořské výšky, Název, Upravit a Odstranit. Všechny volby jsou celkem jasné, takže pojďme rovnou vyrazit.

Volbou Spustit trasu dojde k jejímu načtení a přípravě navigačních instrukcí. Dříve bylo načítání dlouhé, teď otázkou pár sekund. Jakmile k načtení dojde, vrátíte se zpět k datovým obrazovkám aktivity a můžete aktivitu klasickým způsobem spustit.

Čtete dále:

Navigační datové obrazovky

Kromě klasických datových polí, které máte v dané aktivitě nastaveny, se zobrazí ještě několik dalších - to je stejné jako u mapových hodinek. 

  • slepá mapa s trasou a navigačními instrukcemi,
  • datová obrazovka se třemi poli, která ukazuje čas do cíle, vzdálenost do cíle a čas, kdy budete v cíli (ETA),
  • nadmořská výška trasy se zbývajícím počtem nastoupaných metrů (u hodinek s barometrem)

Následují všechny běžné obrazovky, které máte u dané aktivity nastavené včetně zón tepu či hodin. Pokud máte v aktivitě jako datovou obrazovku graf nadmořské výšky, bude mít grafy dva - jeden s tím, co jste již ujeli, a jeden s celkovým  profilem načteným z naplánované trasy. 

A vyrážíme!

Nyní stačí spustit aktivitu a začíná navigace. Pokud nejste na její začátku, ukážou vám hodinky, jak jste daleko od nejbližšího bodu trasy. Jakmile se na trasu napojíte, sdělí vám hodinky „Správná trasa“. Nyní jen stačí se trasy držet; pokud z ní sjedete, zobrazí se místo šipky následující odbočky jen vzdálenost k nejbližšímu bodu trasy. Pokud se trasy držíte, ukazují se šipky k další změně směru trasy; při každé změně hodinky pípnou. A pípají často, zejména když sjedete z trasy, mohou se upípat.

Při jízdě můžete datovými obrazovkami přepínat, jak jste zvyklí. Na obrazovce s grafickou ikonou vidíte, zda stojíte, jdete, jedete či běžíte. Mapa kromě trasy a šipky s vaší polohou ukazuje ve spodní části také navigační instrukci (vzdálenost do nejbližší odbočky) a měřítko - to můžete měnit. Mapa umí zobrazit i dvě datová pole, tehdy ale nebude vidět řádek s navigační instrukcí. Jakmile dorazíte do cíle, hodinky slavnostně zahrají.

Trasu můžete kdykoliv ukončit z kontextového menu (podržení levého prostředního tlačítka) volbou Ukončit trasu, případně se můžete vrátit Zpět na start. Pokud chcete změnit měřítko mapy, z kontextové nabídky vyberte Posunout/Zvětšit a tlačítka pro pohyb nahoru a dolů budou měnit zoom. 

Někdy se to hodí

Navigace i bez mapy je skvělá funkce, zejména pokud se pohybujete v neznámém terénu. Jen je dobré si vypnout zvuky, protože jinak se hodinky upípají, zvlášť, když často sjíždíte z trasy a volíte nějaké boční cesty. Čím náročnější a členitější terén je, tím hůře se slepou mapou orientujete. Když je v lese hodně cestiček, které se křižují, je třeba dávat fakt pozor, kam míříte.  

Navigovat se můžete nechat i k uloženým bodům - waypointům, či k místu, odkud jste vyrazili. V takovém případě se zobrazí vzdálenost vzdušnou čarou a místo mapy trasy jen šipka, směr, kterého se máte držet. V tomto případě chybí datová obrazovka s předpokládáným časem dojezdu nebo dojití do cíle a místo mapy se ukáže jen čára. 


Diskuse k článku (1)