Jak funguje navigace na hodinkách bez zobrazení mapy. Kromě Epix a Fénix 5X tedy na všech ostatních

8.9.2017
Nejvyšší modely hodinek Garminu podporují i navigaci. Sice bez mapy, takže vidíte jen naplánovanou trasu, ale i to stačí k tomu, abyste nezabloudili
Mapa na hodinkách

Při aktivitě vidíte na hodinkách trasu bez mapy. Je jasné, že s mapou se jede lépe, ale i bez ní byste se neměli ztratit


Pokud mne paměť neklame, tak navigaci zvládají Fénix 3, Fénix 5 (model 5X včetně map a plánování tras přímo v hodinkách), Forerunner 735 XT, Forerunner 920 XT a Forerunner 935 a Epix (opět s mapami). Snad jsem na žádné hodinky z poslední doby nezapomněl.

O navigaci pomocí Fénix 5 jsem psal velmi podrobně v těchto třech článcích:

Když se necháte navigovat pomocí zařízení, které dokáže zobrazit i mapu, je vše samozřejmě jednodušší a přehlednější. Bez mapy je to náročnější - vidíte jen naplánovanou trasu, nic víc. Také směrová navigace je náročná na orientaci, šipka ukazuje směr k cíli (zpravidla k waypointu nebo ke startu), musíte sledovat okolí a cestu sami hledat.

Hodinky při navigaci na slepé mapě v podstatě dělají jen tyto tři základní úkony:

  • Zobrazují aktuální pozici vůči naplánované trase, takže vidíte, zda jedete správně, či jste z trasy sjeli.
  • Pokud trasa výrazněji zabočuje (ze slepé mapy není poznat, jestli jde jen o zatáčku, nebo o křižovatku), zobrazí šipku pro odbočení vlevo či vpravo.
  • Sjedete-li výrazně z trasy (deset, dvacet metrů), zobrazí text, že jste mimo trasu. Naopak, pokud se na ni zpět trefíte, sdělí vám to hláškou, že už jedete dobře.

Je to náročnější na orientaci v terénu, protože se musíte dívat, kam by tak mohla vést cesta na křižovatce, zvlášť, pokud je možností více a jednotlivé cesty se kříží jen v malém úhlu. Při plánování trasy je proto dobré se trasu „naučit“ - abyste věděli, v jaké části pojedete nebo půjdete po silnici, kdy odbočíte do lesa, po které turistické značce se budete pohybovat apod. 

Probíhá příprava trasy

Navigaci bez mapy jsem testoval na hodinkách FR 735 XT. Jakmile nahrajete trasu do hodinek pomocí aplikace Base Campu nebo deníku Connect, zobrazí se v seznamu v menu Navigace/Trasy. Uvidíte všechny trasy, které jste si do hodinek nahráli. Vyberte tu, podle které chcete vyrazit, a zobrazí se další možnosti: Spustit trasu, Mapa, Profil nadmořské výšky, Název a Odstranit. Všechny volby jsou celkem jasné, takže pojďme rovnou vyrazit.

Volbou Spustit trasu dojde k jejímu načtení a přípravě navigačních instrukcí. Načítání trvá dlouho, velmi dlouho. V mém případě i přes minutu. Jakmile k načtení dojde, zobrazí se mapa. Ta je v tomto případě jedním z datových polí aktivity, která je nastavena jako výchozí (u FR 935 a Fénix 5 se aktivita vybírá až po spuštění navigace, pokud se dobře pamatuji). 

Kromě mapy jsou zde další dvě obrazovky, jedna ukazuje tři pole, a sice vzdálenost do cíle, odhadovaný čas jízdy/chůze/běhu a průměrnou rychlost, a druhá pak čas náskoku, grafickou ikonu kola či běžce a opět odhadovaný čas ukončení aktivity. Následují všechny běžné obrazovky, které máte u dané aktivity nastavené včetně zón tepu či hodin.

Forerunner 935 a Fénix 5 mají navíc mezi datovými obrazovkami také výškový profil trasy, který můžete během aktivity sledovat. Budete tak vědět, kolik vystoupaných metrů vás ještě čeká a jaké kopce jsou před vámi. To bohužel FR 735 XT neumí a dost mi to chybí.

A vyrážíme!

Nyní stačí spustit aktivitu a začíná navigace. Pokud nejste na její začátku, ukážou vám hodinky, jak jste daleko od nejbližšího bodu trasy. Jakmile se na trasu napojíte, sdělí vám hodinky „Správná trasa“. Nyní jen stačí se trasy držet; pokud z ní sjedete, zobrazí se místo šipky následující odbočky jen vzdálenost k nejbližšímu bodu trasy. Pokud se trasy držíte, ukazují se šipky k další změně směru trasy; při každé změně hodinky pípnou. A pípají často, zejména když sjedete z trasy, mohou se upípat.

Při jízdě můžete datovými obrazovkami přepínat, jak jste zvyklí. Na obrazovce s grafickou ikonou vidíte, zda stojíte, jdete, jedete či běžíte - a současně je zde ikona virtuálního partnera, který se pohybuje podle predikovaného času určeného hodinkami. Oproti tomuto času se také počítá zpoždění či náskok. Jakmile dorazíte do cíle, hodinky slavnostně zahrají.

Trasu můžete kdykoliv ukončit z kontextového menu (podržení levého prostředního tlačítka) volbou Ukončit trasu, případně se můžete vrátit Zpět na start. Pokud chcete změnit měřítko mapy, z kontextové nabídky vyberte Změna velikosti a tlačítka pro pohyb nahoru a dolů budou měnit zoom. 

Někdy se to hodí

Navigace i bez mapy je skvělá funkce, zejména pokud se pohybujete v neznámém terénu. Jen je dobré si vypnout zvuky, protože jinak se hodinky upípají, zvlášť, když často sjíždíte z trasy a volíte nějaké boční cesty. Hodinky Forerunner 935 a Fénix 3/5 ukazují kromě doby trvání jízdy či bhu také čas dojezdu do cíle, což se hodí - víte, kdy má žena nachystat večeři.

Navigovat se můžete nechat i k uloženým bodům - waypointům, či k místu, odkud jste vyrazili. V takovém případě se zobrazí vzdálenost vzdušnou čarou a místo mapy trasy jen šipka, směr, kterého se máte držet. V tomto případě chybí datová obrazovka s předpokládáným časem dojezdu nebo dojití do cíle a místo mapy se ukáže jen čára.