Změny v hodnocení spánku: Větší negativní důraz na dobu neklidu a bdění

17.5.2022
Nové aktualizace pro většinu aktuálně prodávaných modelů přinesly zásadní úpravu hodnocení spánku. Nově se klade větší důraz na bdění a neklid během spánku, takže získat dobré hodnocení je zase o kousek těžší
Nová metrika spánku

Hodinky nyní lépe analyzují, jak se vám spalo


Před rokem se v hodinkách poprvé objevil doplněk, který analyzuje spánek přímo - hodnocení spánku tak od té doby v podporovaných modelech už neprobíhá v aplikaci Connect. Postupně docházelo k jeho vylepšování a zlepšenování detekce spánku. Přidalo se i hodnocení skóre - číslo od nuly do stovky, přičemž stovka je maximum. 

Tip: Nový doplněk pro Fénix 6: Konečně uvidíte svůj spánek přímo v hodinkách

V čtvrtletní aktualizaci firmwarů hodinek Fénix 6, Fénix 7, Epix, Forerunner 245/745/945, Venu 2 či Instinct 2 došlo k dalšímu posunu hodnocení spánku. To se týká především zvýšení váhy doby neklidu při spánku - tedy době, kdy jste vzhůru nebo téměř vzhůru, anglicky „restlessness“.  

Nepřehlédněte: Garmin uvolnil updaty pro celou řadu hodinek. Od Epix/Fénix 7, přes Fénix 6 a Instinct 2 až po FR 245

Větší důraz na bdění a neklid

Při hodnocení spánku dává Garmin hodnocení každé části/fázi spánku - mělký, hluboký, REM, bdění/neklid, ale také stresu (vyhodnocováno na základě variability srdečního tepu a jeho průběhu) a samozřejmě době trvání spánku. Celkem tedy šest subhodnocení, které dají dohromady výsledné skóre. A v nových updatech došlo ke zvýšení negativního váhy skóre době bdění a naopak pozitivní váhy hlubokého spánku a fáze REM. 

Pokud jste tak dříve dosáhli slušného skóre, i když jste se během noci vrtěli, případně byli vzhůru, dnes už to neplatí. Doba neklidu zhorší vaše spánkové skóre více než dříve. Současně se v aplikaci Connect objevila místo záložky Pohyb záložka Bdění/neklid.

Poznámka: Potěšující je, že starší hodinky Fénix 6 a novější generace Fénix 7/EPix mají nyní už hodně podobné hodnocení spánku i jeho průběhu. Dříve tu byly celkem výrazné rozdíly. 

Jak lépe spát

V menu Skóre spánku pak můžete najít záložku Bdění/neklid, která zobrazuje stejný graf, ale navíc ukazuje celkovou dobu neklidu a dobu, kdy jste byli vzhůru.  Navíc zde najdete doporučení a tipy pro klidnější spánek a popis přínosu klidného spánku a jaké problémy můžete mít v případně dlouhodobě neklidného spánku. Na kvalitu spánku má vliv míra stresu, alkohol, přílišná aktivita před spaním a podobně. 

Tyto změny jsou podobné, které Garmin provedl loni do hodnocení Body Battery. Zatímco dříve nebyl problém dostat se každou noc s hodnocením na 100, dnes se ke stovce dostávám jen stěží a většinou končím mezi 70 a 80 body. Nová metrika totiž do hodnocení započítává i míru stresu během spánku a kvalitu spánku jako takového.  

Tip: Body Battery: Jaký je stav nabití vašeho těla energií?Tagy: