Velké srovnání map TopoActive Europe, Cycle Map EU, Topo Czech 2013 a 2017 Pro (3.)

26.4.2017
Ve třetí části srovnání dvou map Evropy, které jsou dodávány s hodinkami Fénix 5X, novou Topo Czech v3 Pro 2017 a zastarávající Topo Czech 2013, jsem se podíval, jak mapy zobrazují zastavěné centrum města

Zatímco v lese byly rozdíly mezi mapami sice patrné, ale stále šlo v podstatě jen o zelené plochy s vyznačenými trasami, zobrazení centra města už je jiná káva. Tady jsou vidět opravdu velké rozdíly. Jednoznačně vede Topo Czech Pro 2017, která zobrazuje i budouvy a jejich půdorysy, následuje Cycle EU, která zase ukazuje hodně bodů zájmů (až to skoro není přehledné), velmi přehledná je Topo Active a asi nejslabší je Topo Czech 2013. 

Nepřehlédněte srovnání map

Posoudit míru aktuálnosti bodů zájmů nemohu, ale předpokládám že čtyři roky stará Topo Czech 2013 na tom bude nejhůře. Grafika této mapy je také nejméně přehledná. Oproti tomu TP Pro 2017 jasně rozlišuje jednolivé plochy barvami, jiným odstínem šedi jsou zobrazeny kostely a kláštery, vidíte i nádvoří domovních bloků apod. Je zkrátka vidět, že autoři Topo Czech na své mapě hodně pracují - a je to dobře, protože tato mapa je pro turistiku a jízdu na kole poklad. 

Srovnání v měřítku 200 m

Zleva doprava Topo Czech Pro v3 2017, Topo Czech Standard 2013, Cycle Map EU, TopoActive Europe

 • Topo Czech v3 Pro 2017

  Výrazné odlišení budouv a bloků, barevné odstíny kostelů a klášterů, jasně rozlišitelná náměstí, parkoviště i zelené plochy

 • Topo Czech Standard 2013

  Asi nejslabší zobrazení mezi mapami v přehledu. V podstatě šedé plochy se silnicemi, tu a tam přerušeny barvou zeleně

 • Cyklomapa Evropy

  Hodně bodů zájmů, ovšem trochu méně přehledné zobrazení silnic a bloků domů

 • TopoActive Europe

  Přehledné zobrazení silnic a parkovišt, o kvalitě pokryté body zájmu ovšem mohu jen spekulovat

Tagy: