Srovnání při aktivitě: hodinky Fénix 6X Pro Solar, Epix Pro Sapphire a cyklonavigace Edge 1030 Pro

25.5.2022
Vyzkoušel jsem při jízdě tři různá zařízení. Cyklonavigaci Edge 1030 s připojeným hrudním pásem HRM-Pro a čidlem rychlosti, hodinky Epix a Fénix 6X bez čidla rychlosti a s optickým měřením tepu
Tři na kole

Jedna aktivita, tři různé přístroje


Zhruba 14 dnů jsem na rukou nosil současně hodinky Fénix 6 Pro Solar a Epix Pro Sapphire a používal je střídavě pro měření aktivit, abych našel co nejvíce rozdílů mezi starou a novou generací. Jednu aktivitu mě pak napadlo změřit ještě s cyklonavigací Edge 1030 s tím, že hodinky měřily vzdálenost a tepovou frekvenci bez externích čidel (senzor rychlost a snímač HRM-Pro), zatímco Edge 1030 byl k těmito senzorům připojen.

Jízda vedla z větší části lesem, a sice údolím potoka Říčka, který protéká částí Moravského krasu u obcí Ochoz a Horákov na Brněnsku. Údolí je celkem hluboké a zalesněné, takže jsem tu míval se staršími zařízeními celkem problémy s přeností a také správným určením rychlosti a vzdálenosti. A jaké jsou postřehy?

Změřená data

Tepová frekvence

Záznam optických senzorů obou hodinek je velmi podobný tomu, co ukázal Edge 1030 s hrudním pásem. Přesnost hodinek Epix je pak lepší než přesnost Fénix 6X, ale rozdíl není nikterak výrazný, hodinky F6X ustřelily jen v jedné chvíli na začátku druhé půlky trasy o délce 45 km. Nedošlo ani k žádnému excesu pokud jde o maximálku: ve všech případech byla nejvyšší tepová frekvence 125 tp./min a průměr 102 tp/m.

Nadmořská výška

Graf průběhu nadmořské výšky je opticky shodný u všech zařízeních, rozdíly tu ale jsou. Jednotlivá zařízení naměřila toto:

 • Edge 1030: nastoupáno 457 m, sestoupáno 459 m, maximum 478 m, minimum 223 m
 • Epix: nastoupáno 522 m, sestoupáno 506 m, maximum 499 m, minimum 241 m
 • F6X: nastoupáno 485 m, sestoupáno 472 m, maximum 488 m, minimum 229 m

Nejpřesnější se mi jeví Epix, a to pro nejpřesnější měření nejnižší a nejvyšší nadmořské výšky - výšku těchto bodů znám. Jak Edge 1030, tak F6X trasu trošku podměřily. 

Vzdálenost a přesnost

Měření vzdálenosti je v místech, kde není dostatečná viditelnost na satelity, nejvíce ošemetnou záležitostí. Nová generace hodinek Fénix 7 a Epix v tomto ohledu hodně pokročila, i samotné GPS bez dalších pomocných systémů či duální frekvence je o poznání přesnější než u starších modelů. 

Nicméně největší rozdíly se ukazují při chůzi či běhu, u jízdy na kole jsem málokdy zaznamenal nějaké výraznější výkyvy v přesnosti, což souvisí pravděpodobně s rychlostí pohybu. Čím pomaleji se hýbete, tím k větším nepřesnostem obvykle dochází (signál se „motá“ na místě a „ustřeluje“). 

Kolo má také výhodu v možnosti použití senzoru rychlosti, který měří vzdálenost pomocí odvalujícího se kola. Současně se kalibruje pomocí signálu GPS, takže i místech s horší viditelností na satelity je určení délky trasy celkem přesné. Nicméně i bez čidla ukázaly hodinky téměř shodné vzdálenosti s Edge 1030, kde bylo čidlo aktivováno:

 • Edge 1030: 45,55 km
 • Epix: 45,35 km
 • F6X: 45,60 km

Na všech zařízeních mám aktivováno zastavení stopek při zastavení a aktivaci při rozjezdu. S čidlem rychlosti je zastavení a spuštění stopek téměř instantní, bez čidla nabítá určité zpoždění. Překvapilo mě, že stopky Fénix 6X na rozjezd a zastavení i bez čidla regaovaly téměř stejně svižně jako Edge 1030, zatímco hodinky Epix měly pokaždé několik sekund zpoždění. I proto - asi - je změřená vzdálenost nejmenší, protože jsem zastavoval celkem často kvůli měření, focení atd. 

Tréninkový efekt

Toto hodnocení dopadlo téměř shodně, liší se jen v desetinkách u anaerobní zátěže - a to jen proto, protože držím tep nízko, takže k žádné měřitelné anaerobní zátěži vlastně nedochází. 

 • Edge 1030: aerobní 3,2, anaerobní 0,4, tréninková zátěž 88
 • Epix: aerobní 3,2, anaerobní 0,6, tréninková zátěž 90
 • F6X: aerobní 3,2, anaerobní 0,7, tréninková zátěž 89

Bajkové metriky

Edge 1030 jako jediný umí měřit z bajkových metrik kromě plynulosti a obtížnosti také počty a délky jednotlivých skoků, což na hodinkách nenajdete (a je to škoda). Pokud Měření plynulosti a obtížnosti pak dopadlo velmi podobně.

 • Edge 1030: plynulost 1,9, obtížnost 45,3
 • Epix: plynulost 1,8, obtížnost 45
 • F6X: plynulost 2,1, obtížnost 48,3

Poznámka na závěr

Celé toto srovnání ukázalo jednu jedinou věc: Na kole se vyplatí mít čidlo rychlosti, protože pak nedochází ke zkreslení naměřené vzdálenosti. Čidlo se mimochodem neustále kalibruje podle GPS, takže i když jej dáte na jiný výplet/kolo, automaticky si obvod kola spočítá znovu. Pokud navíc používáte automatické zastavení stopek při zastavení, díky čidlu je to v podstatě okamžité - jak rozjezd, tak zastavení, a to v místě s horším signálem.

Zatímco dříve různá zařízení se v měření celkem lišila, dnes jsou aktuálně prodávaná zařízení, jak starší, tak novější, v měření hodně podobná. A skvělé je, že i tak staré zařízení jako je Edge 1030 (má už pět let) stále díky četným aktualizacím dostačuje, a vlastně ani není důvod si pořizovat v budoucnosti něco novějšího. Což je na jednu stranu pro Garmin dobrá zpráva, že vyrábí kvalitní produkty, ale současně špatná zpráva, protože uživatelé nejsou tak často nuceni si kupovat novější model. Tagy: