Grafika a funkce doplňků: Rozdíly mezi Forerunner 955 a Epix/Fénix7

21.6.2022
Funkčně jsou si hodinky hodně podobné, jednotlivé doplňky se ale liší. A to nejen grafikou, ale i možnostmi - Forerunner 955 má některé funkce navíc, jinde zase něco chybí (fotogalerie)

Jak jsem už zmínil v článku s prvními dojmy, hodinky FR 955 a Fénix7/Epix jsou fukčně v podstatě shodné, liší se provedením, materiály a hmotností. Při podrobnějším prozkoumání ale najdete řadu dalších rozdílů.

Nepřehlédněte: První dojmy: Hodinky Forerunner 955 vs. Fénix 7 a Epix

Odlišné jsou například doplňky, i když na první pohled vypadá jejich zkrácený výpis stejně na obou modelech. Konkrétně na nich je ale hodně poznat, že software tvořil jiný tým než software pro Fénix/Epix. Doplňky jsou jiné jednak použitými fonty, jednak rozložením prvků i stylem. Například doplněk východu a západu slunce je na Fénixech s hezkou grafickou „lunetou“ a sluníčkem, na FR 955 jen suše textový. 

Celkově mi připadá, jako kdyby programátoři modelů Fénix a Forerunner dostali stejné zadání, ale každý si to udělal tak nějak po svém. Podtrženo a sečteno, grafika hodinek, doplňků či aktivit se mi více líbí na F7/Epix. Na druhou stranu ale Forerunner 955 má aktuálně (červen 2022) více funkcí.

Tip: Souhrn aktivity běhu a jízdy na kole: Rozdíly mezi hodinkami Forerunner 955 a Fénix 7/Epix

Zkrácené doplňky

Epix/F7 používají menší písmo, takže doplňky vypadají vzdušněji

 • Tepová frekvence

  Zatímco hodinky Forerunner a staré Fénixy mají u tepové frekvence zobrazeny graficky zóny, Epix/F7 zobrazuje spojnicový graf

 • Tepová frekvence

  Graf tepovky je shodný, Epix/F7 zobrazuje více dat na datové ose

 • Počasí

  Doplněk počasí zobrazuje stejná data, ale graficky odlišně. FR 955 přidává i stanici, ze které jsou data brána, Epix/Fénix 7 navíc ukazuje směru a síly větru i praktickou šipečku

 • Počasí - výhled na další hodiny

  FR 255/955 ukazuje výhled jen na další tři hodiny dopředu, zatímco Epix/F7 na čtyři. Na Epix/F7 se navíc zobrazuje i směr a rychlost větru

 • Počasí - výhled na další dny

  Stejně jako u hodin i u dnů jsou na Forerunnerch vidět jen tři dny místo čtyř. Navíc Epix/F7 ukazují data až od následujícího dne, takže máte delší výhled. Dotykem lze ale i na FR 955 zobrazit výhled na více dnů dopředu

 • Rosný bod a trend

  Oba modely zobrazují rosný bod a UV index, Epix/F7 navíc trend teploty ve výhledu na dalších 12 hodin + předpověď srážek (umí i Fénix 6)

 • Východ a západ slunce

  Data jsou stejná, ale na Epix/F7 vypadá doplněk daleko lépe a grafičtěji

 • Souhrn stresu

  Jednotlivé fáze stresu - na FR 955 jsou texty nezkrácené, takže Odpočinek vyléza ven

 • Graf stresu

  Průměrný stres je na Forerunnerech a Epix/F7 zobrazen odlišně. Na FR jde o sloupcový graf, na Epix/F7 spojnicový

 • Body Battery

  Doplněk BB je na obou hodinkách shodný

 • Body Battery

  Graf BB za poslední čtyři hodiny se současným zobrazením úrovní stresu

 • Přehled spánku

  Kromě odlišného fontu je tento doplněk shodný

 • Graf fází spánku

  Zatímco na FR 255/955 je graf zobrazen od kraje do kraje, na Epix/F4 nikoliv - je tedy užší. Data jsou ale stejná

 • Snímek zdravotního stavu

  Epix/F7 zobrazuje čas pořízení snímku, FR 255/955 nikoliv

 • Stav tréninku

  Tento doplněk/funkce byl na FR 255/955 zcela přepracován. Zobrazuje stav noční VST, trend VO2max a současně krátkodobou zátěž

 • Podrobnosti stavu tréninku

  FR 255/955 zobrazuje všechny ukazatele, které mají vliv na stav tréninku, zatímco Epix/F7 nikoliv. Vývoj V02max ale vidět je

 • Zaměření zátěže

  Tento doplněk je shodný - ukazuje, kde se nahcází vaše zátež, zda je anaerobní, vysoce aerobní nebo nízce aerobní

 • Tréninková zátěž

  Na FR 255/955 už není sedmidenní zátěž jako dřív, ale zobrazuje se krátkodobá zátěž. Tam má odlišnou metriku, čím je aktivita starší, tím menší má vliv na stav tréninku

 • Historie aktivit

  Oboje hodinky mohou v v historii zobrazi posledních 7 dní, posledních 30 dní, tento týden a tento měsíc. V náhledu se pak zobrazuje u Epix/Fénix 7 celkový počet aktivit, na Forerunner jsou aktivity rozdělené dle typu

 • Historie aktivit

  Forerunner zobrazuje v historii jen sedm poslední dnů, Epix/Fénix 7 rovnou celý měsíc

 • Detail aktivity

  Základní pohled na aktivitu je stejný, liší se grafika. Epix/Fénix 7 ukazuje i vzdálenost aktuálního týdne

 • Přehled aktivit

  Seznam aktivit je podobný, Forerunner ale ukazuje i dělení na jednotlivé týdny

 • Notifikace

  Přehled notifikací je díky menšímu fontu přehlednější na Epix/Fénix 7

 • Detail zprávy

  Díky menšímu fontu se na Epix zobrazí daleko více textu. Na Fénix 7 také, ale tam je font o kousek větší

 • Kalendář

  Body Battery

 • Příchozí hovor

  Je zvláštní, že jsou informace o příchozím hovoru poskládány naprosto v jiném pořadí