Souhrn aktivity běhu a jízdy na kole: Rozdíly mezi hodinkami Forerunner 955 a Fénix 7/Epix

9.6.2022
V grafickém přehledu aktivity, což je novinka, kterou dostaly jako první hodinky Fénix 7 a Epix, chybí na Forerunner 955 některé data. A to jak u jízdy na kole, tak u běhu
Graf tepové frekvence

Jedna z grafických obrazovek, které zobrazí Forerunner 955 po ukončení aktivity


Při testu Forerunner 955 mám na druhé ruce hodinky Epix, a tak postupně odhaluji řadu rozdílů, které mezi hodinkami jsou. I když papírově by měly být v podstatě shodné (některé funkce dostane Fénix 7/Epix později), rozdílů je tu celá řada. Většina je v grafice, fontech a rozmístění prvků na obrazovce, některé jsou přímo ve funkcích samotných.

A tak jsem už například odhalil chybějící Režim spánku, který umí uspořit energii v době, kdy spíte. Nebo chybějící Režimy napájení pro jednotlivé aktivity. Rozdíl je také v přehledném souhrnu aktivit, novince, která byla uvedena s příchodem F7/Epix a kterou předchozí generace Fénix 6 nemá. Podrobně o ní píšu v tomto článku - místo zdlouhavě načítajících se dat se ukáže řada hezky zpracovaných grafů a grafických obrazovek, mezi nimiž si můžete rolovat. Ale i tady jsou rozdíly. 


Nepřehlédněte:


Jízda na kole

Když ukončíte jízdu na kole a uložíte ji, zobrazí F7/Epix tyto obrazovky: 

 • souhrn aktivity se vzdáleností, časem, průměrnou rychlostí a mapou
 • graf rychlosti
 • graf nadmořské výšky
 • graf tepové frekvence
 • zóny tepové frekvence
 • tréninkový efekt (aerobní a anaerobní) + zátěž
 • stav tréninku se sedmidenní zátěží a dobou regenerace
 • teplotní aklimatizace

Forerunner 955 ale má jen tyto obrazovky:

 • souhrn aktivity se vzdáleností, časem, průměrnou rychlostí a mapou
 • graf nadmořské výšky
 • graf rychlosti
 • graf tepové frekvence
 • tréninkový efekt (aerobní a anaerobní) + zátěž
 • doba regenerace
 • teplotní aklimatizace (na obrázku chybí, u této konkrétní aktivity se neukázala)

Chybí tak zóny tepové frekvence a stav tréninku. Zajímavé také je, že na F7/Epix je nejprve graf rychlosti a pak nadmořská výška, na FR 955 je to opačně. 

Když si zobrazíte souhrn aktivity již z menu hodinek, tedy ne právě ukončenou, ale libovolnou jízdu na kole, nejsou k dispozici stejná data, co po ukončení aktivity. Na F7/Epix chybí stav tréninku a celkem logicky teplotní aklimatizace, na FR 955 pak doba regenerace - opět, ta dává smysl jen poté, co dojedete. 

Běh

Ani obrazovky u běhu nejsou stejné. Po dokončení běhu se na Fénix 7/Epix ukážou tyto grafické obrazovky:

 • souhrn aktivity se vzdáleností, časem, průměrným tempem a mapou
 • graf tempa
 • graf tepové frekvence
 • zóny tepové frekvence
 • nadmořská výška
 • tréninkový efekt (aerobní a anaerobní) + zátěž
 • stav tréninku se sedmidenní zátěží a dobou regenerace
 • výkon: VO2max a doba regenerace

Na Forerunner 955 jsou pak vidět tyto obrazovky

 • souhrn aktivity se vzdáleností, časem, průměrným tempem a mapou
 • graf tempa
 • graf tepové frekvence
 • tréninkový efekt (aerobní a anaerobní) + zátěž
 • výkon: VO2max a doba regenerace

Když se na aktivitu běhu podíváte z historie, pak jsou na F7/Epix k dispozici tyto obrazovky:

 • souhrn aktivity se vzdáleností, časem, průměrným tempem a mapou
 • graf tempa
 • graf tepové frekvence
 • zóny tepové frekvence
 • nadmořská výška
 • tréninkový efekt (aerobní a anaerobní) + zátěž

Na Forerunner 955 pak najdete tyto obrazovky:

 • souhrn aktivity se vzdáleností, časem, průměrným tempem a mapou
 • graf tempa
 • graf tepové frekvence
 • tréninkový efekt (aerobní a anaerobní) + zátěž

Chybí tedy opět zóny tepové frekvence a oproti jízdě na kole navíc nadmořská výška. Vzhledem k tomu, že některé obrazovky jako graf rychlosti nebo tempa získaly hodinky Fénix 7 a Epix až později v rámci updatu firmwaru, je možné, že i Forerunner 955 některé chybějící obrazovky dostane rovněž až posléze. Anebo si třeba nikdo nevšiml, že graf nadmořské výšky, který u jízdy na kole přítomen je, u běhu chybí. Uvidíme časem.

Podobné, ale jiné

Rozdílů mezi oběma hodinkami (pokud počítám Fénix 7 a Epix za tentýž model lišící se jen displejem) nacházím postupně více. Rozhodně neplatí, že Forerunner 955 je plastovou verzí F7/Epix. Je patrno, že oba modely mají na svědomí jiné týmy, které se snažily sladit nabízené funkce. Ty ale často vypadají odlišně - a některé zcela chybí. Některé rozdíly jsem už zmínil v prvních dojmech, další určitě najdete v chystané recenzi.