Fénix 6X Pro Solar vs. Edge 1030 v terénu: Velké srovnání naměřených dat

27.7.2020
Hodinky Fénix 6X mají oproti cyklonavigaci Edge 1030 řadu výhod, ať už jde o výdrž, rychlejší a modernější hardware, nedotykový displej či výrazně vyšší univerzálnost. Porovnal jsem, jak se chovají v náročném terénu s hustým lesním porostem
Mariánské údolí

Zhruba deset kilometrů dlouhé údolí začíná hned za Brnem a vine se jako had směrem k Moravskému krasu, který zde mimochodem začíná jeskyněmi jako Pekárna, Švédův stůl nebo Ochozská jeskyně


Už delší dobu jsem si chtěl projet na jeden zátah všechna zásadní stoupání a klesání v Mariánském údolí, které se nachází kousek od mého bydliště - hned za Brnem. Jde o údolí, kterým protéká potok Říčka a do nějž již zasahuje Moravský kras, takže se zde nachází řada jeskyní, skal a krasových útvarů. Údolí je celkem hluboké, převýšení okolních kopců činí až 200 metrů, takže zde lze „nachytát“ více než jeden kilometr převýšení na velmi malém území. 

A protože většina trasy se nacházela v lese, využil jsem toho ke srovnání hodinek Fénix 6X bez připojeného čidla rychlosti s Edge 1030, které naopak čidlo připojeno mělo. V obou zařízeních bylo zapnuto jen GPS, bez Galileo A Glonass. Výsledek testu sice v podstatě jen potvrdil má očekávání, nicméně několik zajímavých zjištění bylo pro mě novinkou. 

Změřená vzdálenost

Jednoznačně nejvíce mne zajímalo, jak se bude lišit délka trasy s čidlem rychlosti a bez něj. Z dlouhodobého sledování vím, že hodinky Forerunner 935 na tom jsou s citlivostí hůře než Edge 1030 - když jsem pustil aktivitu na obou bez čidla rychlosti, naměřily hodinky prakticky pokaždé o něco méně. A když jsem je srovnával s čidlem, byla to docela tragédie.

A ukázalo se, že ani F6X bez čidla v hustém lese, kde testovací aktivita probíhala (mimo lesní porost jsem najezdil jen cca desetinu celé trasy), na tom není o mnoho lépe: 53,51 km vs. 51,33 km. Dávat to ale za vinu hodinkám je nesmysl, protože jednak je v lese horší „viditelnost“ satelitů, jednak bez čidla rychlosti nenaběhnou do vzdálenosti nastoupané metry, které čidlo pobere. Zde se jednalo o 1,1 km nastoupané výšky. Takže reálně by byl rozdíl jen kilometr, a to už není špatné. Mimo lesní porost jsou samozřejmě rozdíly minimální.

Přesnost GPS

Při zkoumání projeté mapy jsem se také zaměřil na problémová místa v údolí, kde je satelitní signál nejslabší, abych porovnal přesnost GPS. Nové modely Garminu používají modernější čipset od Sony, který je jednak velmi úsporný, jednak by měl být i přesnější. A komparace ukázala, že tomu tak skutečně je. Trasa zaznamenaná hodinkami lépe seděla na lesní cesty a v místě jedné vracečky (viz obrázek) Edge 1030 docela ustřelil. Celkově lze ale obě zařízení považovat za dostatečně přesná. 

Pokud jde nadmořskou výšku, tam byla obě zařízené totožná, rozdíl činil jen 4 metry - 1 129 m vs. 1 125 m (F6X vs. E1030), stejně tak nebyl rozdíl v minimální a maximální výšce, opět jen metry. Fénix 6X navíc měří při použití hrudního pásu i frekvenci dýchání, což Edge 1030 neumí a asi už ani umět nebude, protože jde přece jen o tři roky starý model.

Fénix neskáče

Stejně jako Edge 1030 i Fénix 6X umí nově měřit MTB dynamiku jízdy, a sice plynulost a obtížnost. Zatímco plynulost byla v podstatě shodná (3,2 u F6X  vs 3,0 u E1030), v obtížnosti se obě zařízení úplně minula. Hodinky naměřily obtížnost 130 (což samo o sobě značí velmi náročnou jízdu), zatímco Edge 1030 extrémně vysokých 194. Je to možná dáno tím, že navigace byla spojena s čidlem rychlosti a tudíž jsem měl větší průměrnou rychlost, ale je to jen dohad. 

Ovšem jedna zásadní funkce hodinkám chybí. Zatímco cyklonavigace dokážou zaznamenat skoky, a sice jejich délku, čas skoku a nájezdovou rychlost, hodinky nikoliv. Asi by to bylo méně přesné, protože většina má hodinky na zápěstí a nikoliv na řídítkách, což by mohlo měření ovlivňovat, ale u tak. Já mám většinu času hodinky na řídítkách na originálním držáku, takže bych počítání skoků ocenil.

Dobře dopadlo také srovnání výpočtu aerobního a anaerobního efektu tréninku, obě zařízení se shodla na aerobním, a jen jedna desetinka rozdílu se nachází u efektu anaerobního. Když jsem podobně srovnávat Forerunner 935 a Edge 1030, byly tam rozdíly doslova brutální. Rovněž ztrátu tekutin spočítaly oba přístroje velmi podobně, rozdíl je cca deset procent, což není až tak podstatné.

Edge 1030? Zůstane v šuplíku

Při srovnání obou zařízení jsem se jen utvrdil v tom, že v podstatě jedinou výhodou navigace Edge 1030 je obří displej. Na mapě hodinek je sice při stejně nastaveném měřítku vidět to samé, ale vše je podstatně menší a tudíž méně přehledně. Jinak jsou ale hodinky lepší ve všech ohledech: výdrž, nedotykové ovládání, přesnější ukazatel teploty, a hlavně, mám je neustále na ruce, takže nemusím myslet na to, abych si navigaci nenechal doma. Zkrátka Edge 1030 už mám jen jako náhradní přístroj...